مزایده یک دستگاه کامیون کشنده ایویکو

مزایده گزار: شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بیرجند

مزایده یک دستگاه کامیون کشنده ایویکو

مزایده گزار: شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بیرجند

عنوان آگهی: مزایده یک دستگاه کامیون کشنده ایویکو

استان:خراسان جنوبی

شماره آگهی: ۹۸۰۴۶۷

تاریخ شروع: ۱۳۹۸/۱۰/۱۷

تاریخ درج آگهی: ۱۳۹۸/۱۰/۱۷

تاریخ مزایده: ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ از ساعت ۹ الی ۱۰ صبح

 

آگهی مزایده:

نظر به این که در جریان پرونده شماره ۹۸۰۴۶۷ نزد شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بیرجند یک دستگاه کامیون کشنده ایویکو تیپ ۳۳۰ سفید رنگ ۱۰ چرخ ۳ محور با تناژ ۳۸ تن مدل ۱۹۹۲ و فاقد بیمه نامه متعلق به محکوم علیه آقای حسن بارانی توقیف شده؛ این اجرای احکام در نظر دارد کامیون فوق را جهت تامین خسارات از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.

 

مشخصات خودرو:

یک دستگاه کامیون کشنده ایویکو تیپ ۳۳۰ سفید رنگ ۱۰ چرخ ۳ محور با تناژ ۳۸ تن مدل ۱۹۹۲ و فاقد بیمه نامه. خودرو بدون مجوز قانونی به میکسر سیمان با موتور ۴ سیلندر تغییر وضعیت داده شده که از هرگونه خدمات شامل بیمه، معاینه فنی، تعویض پلاک و غیره محروم می‌باشد. وضعیت لاستیک‌های جلو ۷۰ درصد و ۸ چرخ عقب میانگین ۳۵ درصد سالم می‌باشد. گلگیر جلو سمت راست پلاستیکی و شیشه جلو شکسته است که با وضعیت میکسر به مبلغ ۳.۱۰۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال کارشناسی شده است.

 

شرایط مزایده:

مقرر گردید این خودرو از طریق مزایده در روز ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ از ساعت ۹ الی ۱۰ صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد.

قیمت پایه از بهای کارشناسی شروع شده و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حد اکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید؛ در غیر این صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. همچنین هزینه نقل و انتقال بر عهده خریدار خواهد بود.
آدرس: خراسان جنوبی، شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بیرجند
منبع آگهی: محمد آدینه، مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بیرجند

امتیاز شما به این مزایده
۵/۵
sample83

sample83

sample83

sample83

sample83

sample83

هیچ نظری وجود ندارد