مزایده یک دستگاه تراکتور سام ایتالیا مدل ۸۶

مزایده گزار: دهیاری روستای قاچکانلو

مزایده یک دستگاه تراکتور سام ایتالیا مدل ۸۶

یک دستگاه تراکتور سام ایتالیا مدل ۸۶ دارای تریلی چهارچرخ و بیل‌بکهو در عقب و بیل جلو می‌باشد؛ به مزایده گذاشته می‌شود.

هزینه آگهی بر عهده برنده مزایده است.

شرایط مزایده:

مزایده گزار:
محل بازدید:
محل تحویل استعلام قیمت:

استان:

شماره آگهی:

تاریخ شروع:

تاریخ درج آگهی:

آدرس و تلفن:

منبع آگهی:

تاریخ بازگشایی پاکت ها:

شرکت کنندگان باید ۵% قیمت پیشنهادی را به صورت چک تضمینی بانکی یا واریزی به حساب دهیاری به شماره حساب ۰۱۰۷۶۸۵۰۶۱۰۰۷ واریز نمایند.

دهیاری روستای قاچکانلو ۰۹۱۵۹۸۱۵۴۵۸
روستای قاچکانلو
قوچان، خیابان خیام روبروی مطب دکتر احمد ملکوتی نژاد، دفتر امور مالی دهیاری های بخش باجگیران

خراسان رضوی

—–

۱۳۹۸/۰۹/۲۸

۱۳۹۸/۰۹/۲۸

خراسان رضوی, آقای معامله‌گر ۰۹۳۶۵۳۴۶۱۸۶

محلی خراسان ۹۸.۹.۲۸

تاریخ بازگشایی پاکت‌ها از تاریخ آگهی به مدت دو هفته می‌باشد.

امتیاز شما به این مزایده
۵/۵
sample83

sample83

sample83

sample83

sample83

sample83

هیچ نظری وجود ندارد