مزایده نوبت سوم ۷ دستگاه ماشین‌آلات سنگین مازاد

دهیاری‌های آغبلاغ ، نلیوان و شاهوانه، بخش مرکزی شهرستان اشنویه

تماس با سنگین آنلاین

مزایده نوبت سوم ۷ دستگاه ماشین‌آلات سنگین مازاد

دهیاری‌های آغبلاغ ، نلیوان و شاهوانه، بخش مرکزی شهرستان اشنویه

عنوان آگهی: مزایده نوبت سوم ۷ دستگاه ماشین‌آلات سنگین مازاد

مزایده گزار: دهیاری‌های آغبلاغ ، نلیوان و شاهوانه

استان: آذربایجان غربی

شماره آگهی: نوبت سوم

تاریخ شروع: ۱۳۹۸/۱۰/۲۱

تاریخ درج آگهی: ۱۳۹۸/۱۰/۲۱

ماشین سنگین

شرح آگهی:

به استناد مصوبات شوراهای اسلامی روستاهای آغبلاغ، نلیوان و شاهوانه و مجوز دفتر امور روستایی و شورایی استانداری آذربایجان غربی به شماره ۷۹۰۵۹/۹۷/۱۴ مورخ ۹۷/۱۲/۰۵ روستاهای مزبور درنظردارد تعداد ۷ دستگاه از ماشین‌آلات سنگین مازاد بر نیاز خود را ازطریق مزایده کتبی با شرایط زیر به فروش برساند

 

الف. مشخصات ماشین آلات مورد مزایده

۱- بیل بکهو کشویی  tdl86 تک دیفرانسیل مدل ۱۳۸۹ به قیمت پایه مبلغ ۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ یک میلیارد و هفتصد میلیون ریال مربوط به دهیاری آغبلاغ

۲- بیل بکهو کشویی tdl86 تک دیفرانسیل مدل ۱۳۸۳ به قیمت پایه مبلغ ۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ یک میلیارد و چهارصد میلیون ریال مربوط به دهیاری آغبلاغ و حسن نوران مشترک

۳- بیل بکهو کشویی tdl86 تک دیفرانسیل به مدل ۱۳۸۶ به قیمت پایه مبلغ ۱.۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ یک میلیارد و چهارصد و سی میلیون ریال مربوط به دهیاری نلیوان

۴- کامیونت کمپرسی نیسان مدل ۱۳۸۶ به قیمت پایه مبلغ ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ چهارصد و بیست میلیون ریال مربوط به دهیاری نلیوان

۵- تراکتور  same ایتالیا مدل ۱۳۸۶ همراه بیل عقب و جلو به قیمت پایه پمبلغ ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ چهارصد و پنجاه میلیون ریال مربوط به دهیاری شاهوانه

۶- تریلی چهار چرخ ظرفیت ۵ تن با دو عدد جک تلسکوپی به قیمت پایه مبلغ ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ یکصد و ده میلیون ریال مربوط به دهیاری آغبلاغ

۷- تریلی چهار چرخ با ظرفیت ۵ تن دو عدد جک تلسکوپی به قیمت پایه مبلغ ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ یکصد و ده میلیون مربوط به دهیاری شاهوانه

 

ب. شرایط شرکت در مزایده

مبلغ سپرده جهت شرکت در مزایده برای هر دستگه بصورت جداگانه مبلغ ۵% درصد قیمت پایه به شماره حساب دهیاریهای مربوطه واریز گردد

شرکت کنندگان می بایست فیش واریزی مربوط به سپرده شرکت در مزایده را در پاکت الف و پیشنهاد قیمت را در پاکت ب قرارداده و هر دو پاکت را در یک پاکت دربسته گذاشته و به حراست فرمانداری تحویل دهند ضمنا به پیشنهادات مخدوش و مشروط و فاقد فیش واریزی ترتیب اثر داده نخواهد شد

مهلت دریافت پینشهادات تاریخ ۹۸/۱۰/۲۵ تا ۹۸/۱۱/۰۵ به مدت ۱۰ روز کاری از زمان انتشار اگهی در روزنامه رسمی میباشد

در صورت انصراف برنده نفر اول سپرده وی به نفع دهیاری مربوطه ضبط و مورد مزایده با قیمت پیشنهادی به برنده نفر دوم واگذار می گردد و این شرط برای نفرات دوم و سوم نیز صادق می باشد

اولویت با افرادی خواهد بود که با سرجمع فروش یکجا برنده مزیده خواهد بد

در صورت تساوی قیمت پیشنهادی اولویت با اهالی همان روستا خواهد بود

هزینه های ثبتی دفتر خانه ای ، نقل و انتقال سند مالکیت ، عوارض و دارایی و همچنینت سهم هزین اگهی به عهده برنده مزایده یم باشدبرندگان مزایده مکلف هستند حداکثر ظرف مدت ۵ روز اداری پس از ابلاغ به انها نسبت به تسویه حساب کامل اقدام نمایند به هیچ عنوان تقسیط مبلغ پیشنهادی مزایده امکان پذیر نمی باشد

 

توجه:

کلیه پیشنهادات در روز یکشنبه تاریخ ۹۸/۱۱/۰۶ راس ساعت ده صبح در محل بخشداری مرکز اشنویه با حضور اعضا کمیسیون معاملات باز و قرائت می‌شود.

دهیارری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

شرکت کنندگان می‌توانند همه روزه در وقت اداری جهت دریافت اسناد مزایده به بخشداری مرکز اشنویه – امور مالی دهیاران و به منظور بازدید ماشین‌آلات به دهیاری آغبلاغ و نلیوان واقع در روستاهای فوق مراجعه نمایید.

آدرس و تلفن: آذربایجان غربی, اشنویه، بخشداری مرکز، ۰۹۱۴۷۲۱۱۰۹۴

منبع آگهی: دهیاری‌های آغبلاغ ، نلیوان و شاهوانه، بخش مرکزی شهرستان اشنویه ۹۸/۱۰/۲۱

کلمات کلیدی: sanginonline, sanginonline.com, mashinsangin, سنگین آنلاین، سنگین‌آنلاین، سنگین، آنلاین، ماشین سنگین، ماشین‌سنگین، ماشین، مجله، نشریه، ماهنامه، ماهنامه ماشین سنگین، مجله
امتیاز شما به این مزایده
۵/۵
sample83

sample83

sample83

sample83

sample83

sample83

هیچ نظری وجود ندارد