مزایده ماشین حفاری RC

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور - مهلت ارسال پیشنهادات: تاریخ 98/11/15

تماس با سنگین آنلاین

مزایده ماشین حفاری RC

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور – مهلت ارسال پیشنهادات: تاریخ ۹۸/۱۱/۱۵

عنوان آگهی: مزایده ماشین حفاری RC

مزایده گزار: شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور

استان: تهران

شماره آگهی: نوبت دوم

تاریخ شروع: ۱۳۹۸/۱۱/۰۸

تاریخ درج آگهی: ۱۳۹۸/۱۱/۰۸

مهلت ارسال پیشنهادات: تاریخ ۹۸/۱۱/۱۵

 

شرح آگهی:

آگهی مزایده عمومی- نوبت دوم

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور در نظر دارد یک دستگاه ماشین حفاری RC را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. از متقاضیان تقاضا دارد اطلاعات تکمیلی مربوط به مشخصات دستگاه و فرم ارائه قیمت را با هماهنگی با شماره ۰۲۱۲۷۶۴۵۳۱۶ دریافت کرده و پیشنهاد قیمت خود را در پاکت الف و سپرده شرکت در مزایده را در پاکت ب به صورت دربسته و مهر و موم شده حداکثر تا تاریخ ۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶ به آدرس سعادت آباد، قبل از خروجی آیت الله هاشمی رفسنجانی شرق، خیابان ۲۶ (حق طلب غربی)، پلاک ۴۹، ساختمان صبانور، طبقه سوم، واحد بازرگانی ارسال نمایند.

لازم به ذکر است میزان سپرده شرکت در مزایده دستگاه RC مبلغ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (دویست میلیون ریال) به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر و یا چک بانکی یا واریز به حساب بانک پاسارگاد به شماره ۲۷۶۱۱۰۱۲۲۳۸۷۹۱۲ به نام شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور می‌باشد. نتیجه مزایده پس از بازگشایی پاکات به طور غیرحضوری و تصویب کمیسیون معاملات و رعایت صرفه و صلاح شرکت حداکثر تا ۵ روز پس از مهلت تعیین شده مشخص می‌گردد. پس از تعیین و اعلام برنده سپرده شرکت کنندگان به غیر از نفرات اول و دوم به ایشان مسترد می‌گردد. در صورت عدم انعقاد قرارداد با نفر اول سپرده وی به نفع شرکت ضبط و با نفر دوم مذاکره صورت خواهد گرفت و در این رابطه هیچگونه ادعایی قابل طرح نمی‌باشد.

بدیهی است مزایده گذار اختیار کامل در زمینه رد هریک و یا تمام پیشنهادات را داشته و هیچگونه ادعا و اعتراضی در این زمینه مسموع نخواهد بود.

 

اطلاعات تماس:

آدرس: تهران، سعادت آباد، قبل از خروجی آیت الله هاشمی رفسنجانی شرق، خیابان ۲۶ (حق طلب غربی)، پلاک ۴۹، ساختمان صبانور، طبقه سوم واحد بازرگانی

تلفن: ۲۷۶۴۵۳۱۶ – ۰۲۱

 

منبع آگهی: واحد بازرگانی شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور ۹۸/۱۱/۰۸

کلمات کلیدی: sanginonline, sanginonline.com, mashinsangin, سنگین آنلاین، سنگین‌آنلاین، سنگین، آنلاین، ماشین سنگین، ماشین‌سنگین، ماشین، مجله، نشریه، ماهنامه، ماهنامه ماشین سنگین، مجله ماشین سنگین
امتیاز شما به این مزایده
۵/۵
sample83

sample83

sample83

sample83

sample83

sample83

هیچ نظری وجود ندارد