مزایده فروش یک دستگاه گریدر یک دستگاه لودر و یک دستگاه بیل مکانیکی زنجیری

شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان رودبار

تماس با سنگین آنلاین

مزایده فروش یک دستگاه گریدر یک دستگاه لودر و یک دستگاه بیل مکانیکی زنجیری

شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان رودبار

عنوان آگهی: مزایده فروش یک دستگاه گریدر یک دستگاه لودر و یک دستگاه بیل مکانیکی زنجیری

مزایده گزار: شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان رودبار

استان: مازندران

شماره آگهی: ۹۸۱۰۴۶۱۳۲۱۶۰۰۰۸۷

تاریخ شروع: ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

تاریخ درج آگهی: ۱۳۹۸/۱۰/۲۶

عنوان آگهی: مزایده فروش یک دستگاه گریدر یک دستگاه لودر و یک دستگاه بیل مکانیکی زنجیری

شماره پرونده: ۹۷۰۱۲۵ – الف

تاریخ صدور: ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

شعبه صادر کننده: شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان رودبار

موضوع: ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی (مزایده)

زمان جلسه مزایده حضوری: ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ساعت ۱۰ صبح

 

شرح آگهی:

باسمه تعالی

آگهی مزایده نوبت اول اموال منقول

به موجب پرونده اجرائی شماره ۹۷۰۱۲۵ – الف شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان رودبار؛ شهرداری رستم‌آباد محکوم به الزام به ایفای تعهد گردیده است و از آنجا که نامبرده در موعد مقرر قانونی مفاد حکم را اجرا ننموده، حسب تقاضا ماشین‌آلات با مشخصات ذیل به وسیله این اجرا احکام توقیف و توسط کارشناس ارزیابی گردیده و مقرر است از طریق مزایده (نوبت اول) در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ساعت ۱۰ صبح روز شنبه در محل شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری رودبار به فروش برسد. قیمت پایه جمعاً (۳ مال) ۲۳/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال شروع می‌شود و اموال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.

 

توجه:

  1. ۱۰% از قیمت مزایده به صورت وجه نقد یا چک بانکی (تضمین شده) فی المجلس از برنده مزایده دریافت می‌شود.
  2. مابقی وجه مزایده ظرف مهلتی که از سوی دایره اجرا تعیین می‌گردد و حداکثر یک ماه از تاریخ مزایده تجاوز نخواهد کرد از خریدار اخذ و به نامبرده تحویل خواهد شد.
  3. در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مـزایده تجدید می‌گردد.
  4. در صورتی که روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد مزایده فردای اداری همان روز در همان ساعت و مکان برگزار می‌گردد.
  5. شکایت از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه ارائه و قبل از انقضای مهلت مذکور و قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه (در صورت وصول شکایت) اموال به خریدار تسلیم نخواهد شد.
  6. طـالبین می‌توانند ظرف پنج روز قبل از مزایده به دفتر اجرای احکام مراجعه و با هماهنگی از اموال مذکور بازدید نمایند.

 

اموال مورد مزایده و بهای آن به شرح ذیل است :

  1. یک دستگاه گریدر مارک CHANGLIN (چانگلین چین) تیپ ۶H – 722 شماره شاسی LCL7226HKG2000120 مدل ۱۳۹۵

در حد نو با بدنه و تمام متعلقات سالم، شاسی و لاستیک‌ها سالم و بدون نقص فنی به ارزش ۸/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می‌باشد.

  1. یک دستگاه لودر به مارک HEPCO (هپکو اراک) ، تیپ L90EV HLM150E ، شماره سریال HLM1358F به شماره موتور ۰۱۰۰۲۶۴۶ مدل ۲۰۰۵

بدنه و تمام متعلقات سالم، شاسی و لاستیک‌ها سالم و بدون نقص فنی و در حال کار در معدن شن و ماسه پارس آریشن به ارزش ۷/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می‌باشد.

  1. یک دستگاه بیل مکانیکی زنجیری مارک HITACHI (هیتاچی ژاپن) تیپ ZX230 شماره سریال HE088662 مدل ۲۰۰۵

وجود نقص فنی در جک‌ها و مدار هیدرولیک و گیربکس گردان در حال کار به ارزش ۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می‌باشد.

 

گریدر و بیل‌مکانیکی در پارکینگ گنجه و لودر در شرکت پارس‌آریشن می‌باشند.

 

منبع آگهی: دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان رودبار – سیاوش جوانمرد

کلمات کلیدی: sanginonline, sanginonline.com, mashinsangin, سنگین آنلاین، سنگین‌آنلاین، سنگین، آنلاین، ماشین سنگین، ماشین‌سنگین، ماشین، مجله، نشریه، ماهنامه، ماهنامه ماشین سنگین، مجله ماشین سنگین
امتیاز شما به این مزایده
۵/۵
sample83

sample83

sample83

sample83

sample83

sample83

هیچ نظری وجود ندارد