مزایده فروش یک دستگاه کشنده فاو با تانکر حمل اسید

شعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان نظرآباد

تماس با سنگین آنلاین

مزایده فروش یک دستگاه کشنده فاو با تانکر حمل اسید

شعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان نظرآباد

عنوان آگهی: مزایده فروش یک دستگاه کشنده فاو با تانکر حمل اسید

مزایده گزار: شعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان نظرآباد

استان: البرز

تاریخ شروع: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸

تاریخ درج آگهی: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸

شماره پرونده: ۹۸۱۱۰۳

تاریخ صدور: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸

شعبه صادرکننده: شعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان نظرآباد

موضوع: ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی (مزایده)

مزایده حضوری: ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ راس ساعت ۹

مهلت بازدید: تا ۱۳۹۸/۱۱/۱۵

 

شرح آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول (نوبت اول)

مزایده فروش یک دستگاه کشنده فاو با تانکر حمل اسید

در پرونده اجرایی به شماره ۹۸۱۱۰۳ اموالی با مشخصات ذیل توقیف و قیمت آنها توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و به شرح زیر به مزایده گذاشته می‌شود:

 

اموال توقیفی مورد مزایده:

  1. یک دستگاه خودرو کشنده فاو به پلاک انتظامی ایران۵۵ – ۲۱۷ع۲۵ مدل ۱۳۹۴ سفید رنگ، ساخت کارخانه سیبا موتور به شماره شاسی fdt01634 و شماره موتور ۵۲۵۳۷۷۲۴ به مالکیت محکوم علیه آقای اصغر کربلایی
  2. تانکر حمل اسید، با تیغه ماموت، مدل ۱۳۸۶، به شماره سریال ۸۴۰۶۷۹۸۱tk سه محور به طول ۱۳.۶۰ با تانکر دست ساز به حدود ۱۰ متر طول و به ظرفیت ۲۳ تن

 

توضیحات:

  1. اموال ذکر شده از تاریخ ۹۸/۳/۱۳ در توقیف می‌باشد.
  2. قیمت پایه مزایده با وصف اینکه هزینه‌های ترخیص و تعویض پلاک و انتقال سند به عهده خریدار می‌باشد به میزان ۸.۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد.
  3. اموال توقیفی با قیمت پایه بشرح فوق از طریق اجرای احکام مدنی در مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ راس ساعت ۹ در  محل دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان نظرآباد به فروش خواهد رسید.
  4. اشخاصی که مایل به شرکت در مزایده می‌باشند، می‌توانند ۵ روز قبل از روز معین مزایده اموالی را که آگهی گردیده ملاحظه نمایند.
  5. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد.
  6. برنده مزایده باید ۱۰ درصد بها را فی المجلس و الباقی را طبق مهلتی که در روز مزایده تعیین خواهد شد، پرداخت نماید؛ که مهلت مذکور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد.
  7. متقاضیان خرید در روز مزایده بایستی مبلغ ۱۰% را نقدا و یا در حساب بانک ملی بهمراه داشته باشند در غیر این صورت از شمار خریداران خارج می‌گردند.

 

آدرس و تلفن: البرز، شهرستان نظرآباد، سه راه نظرآباد، جنب پل راه آهن، سایت اداری شهرستان نظرآباد، ۴۵۳۸۳۷۲۸-۰۲۶

منبع آگهی: حسین‌پور، دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان نظرآباد – ۹۸/۱۰/۲۸

کلمات کلیدی: sanginonline, sanginonline.com, mashinsangin, سنگین آنلاین، سنگین‌آنلاین، سنگین، آنلاین، ماشین سنگین، ماشین‌سنگین، ماشین، مجله، نشریه، ماهنامه، ماهنامه ماشین سنگین، مجله ماشین سنگین
امتیاز شما به این مزایده
۵/۵
sample83

sample83

sample83

sample83

sample83

sample83

هیچ نظری وجود ندارد