مزایده فروش یک دستگاه لودر Zl50G

شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان کامیاران - مهلت بازدید: تا 1398/02/03

تماس با سنگین آنلاین

مزایده فروش یک دستگاه لودر Zl50G

شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان کامیاران – مهلت بازدید: تا ۱۳۹۸/۰۲/۰۳

عنوان آگهی: مزایده فروش یک دستگاه لودر ZL50G

مزایده گزار: شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان کامیاران

استان: کردستان

شماره آگهی: ۹۸۱۰۴۶۸۷۳۷۳۰۰۰۱۲

تاریخ شروع: ۱۳۹۸/۱۲/۲۰

تاریخ درج آگهی: ۱۳۹۸/۱۲/۲۰

مهلت بازدید: تا پایان وقت اداری مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳

برگزاری جلسه مزایده حضوری: ساعت ۱۰ صبح تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸

 

شرح آگهی:

آگهی مزایده اموال نوبت اول

بدین وسیله اجرای احکام مدنی کامیاران در نظر دارد، حسب اجراییه شماره ۹۸۱۰۴۲۸۷۳۶۷۰۰۱۰۸ مورخه ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ و اجراییه شماره ۹۸۱۰۴۲۸۷۳۶۷۰۰۱۰۹ مورخه ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ شعبه محترم دوم حقوقی کامیاران؛ مال تعرفه شده از سوی محکوم علیه با مشخصات ذیل را ساعت ۱۰ صبح تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ در محل اجرای احکام مدنی کامیاران، به آدرس کامیاران، خیابان مدرس، با حضور نماینده دادسرا از طریق مزایده به فروش برساند.

متقاضیان شرکت در مزایده می‌توانند در مدت ۵ روز قبل از روز مزایده با هماهنگی این اجرا از اموال موضوع مزایده بازدید نمایند.

مزایده از قیمت کارشناسی شروع و برنده شخصی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.

برنده بایستی فی المجلس ده صد مبلغ پیشنهادی را به صندوق دادگستری تودیع و مابقی آن را حداکثر ظرف ۳۰ روز از تاریخ مزایده تودیع نماید.

لازم به ذکر است در صورتی که برنده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد.

 

مشخصات اموال و قیمت پایه آنها:

یک دستگاه لودر ساخت چین مدل ۲۰۰۵ میلادی تیپ ZL50G به شماره سری ۳۷۳ و شماره موتور ۵۰۰۷۳۳ با تجهیزات کامل از شرکت خاور وسام صنعت (واهاسو) با قیمت پایه  کارشناسی ۳۳۰ میلیون تومان.

دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری کامیاران – ویسی

 

اطلاعات تماس:

آدرس: استان کردستان – شهرستان کامیاران، خیابان مدرس، دادگستری شهرستان کامیاران – کدپستی: ۶۶۳۱۸۵۳۱۳۵

تلفن: ۳۵۵۲۲۷۰۰ – ۰۸۷، ۳۵۵۲۲۶۳۰ – ۰۸۷ و ۳۵۵۲۵۷۲۴ – ۰۸۷

 

منبع آگهی: دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری کامیاران – ویسی  – ۹۸/۱۲/۲۰

کلمات کلیدی: sanginonline, sanginonline.com, mashinsangin, سنگین آنلاین، سنگین‌آنلاین، سنگین، آنلاین، ماشین سنگین، ماشین‌سنگین، ماشین، مجله، نشریه، ماهنامه، ماهنامه ماشین سنگین، مجله ماشین سنگین
تماس با سنگین آنلاین
امتیاز شما به این مزایده
۵/۵
sample83

sample83

sample83

sample83

sample83

sample83

هیچ نظری وجود ندارد