مزایده فروش کامیون کشنده اسکانیا

اجرای احکام شعبه 5 دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه - مهلت بازدید و دریافت اسناد: 1398/12/21

تماس با سنگین آنلاین

مزایده فروش کامیون کشنده اسکانیا

اجرای احکام شعبه ۵ دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه – مهلت بازدید و دریافت اسناد: ۱۳۹۸/۱۲/۲۱

عنوان آگهی: مزایده فروش کامیون کشنده اسکانیا

مزایده گزار: اجرای احکام شعبه ۵ دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه

استان: کرمانشاه

تاریخ شروع: ۱۳۹۸/۱۲/۱۱

تاریخ درج آگهی: ۱۳۹۸/۱۲/۱۱

مهلت بازدید و دریافت اسناد: تا پایان وقت اداری مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱

زمان برگزاری مزایده حضوری: دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۹ صبح

 

شرح آگهی:

تاریخ صدور: ۱۳۹۸/۱۲/۱۱

شعبه صادر کننده: اجرای احکام شعبه ۵ دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه

موضوع: ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی (مزایده)

 

متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول

درخصوص پرونده اجرائی ۹۸۰۹۳۲  صادره از شعبه پنجم دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه به زیان آقای محمود عباسی در نظر دارد مال منقول موصوف در زیر را مطابق ماده ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی بفروش برساند.

 

مشخصات مال منقول:

یک دستگاه کامیون کشنده اسکانیا تیپ اچ ۱۱۳ به شماره ۱۷۳ ع ۵۳ ایران ۱۸ مدل ۱۹۹۰ میلادی با یدک دو محور ۸ چرخ. کفی دو محور ۸ چرخ ماموت با شاسی فلزی و کف چوبی چند لایه به طول ۱۲.۶۰۰ میلیمتر و عرض ۲.۶۰۰ میلیمتر.

 

کارشناسی:

موتور سالم و فعال.

تایرها ۵۵ درصد سالم.

آثار واژگونی به پهلوی چپ دارد.

سقف درب و ستون‌های سمت چپ برخورد قبلی داشته‌اند.

پهلوی عقب چپ نیاز به بازسازی و رنگ آمیزی دارد.

شیشه جلو شکسته است.

لپی جلو راست شکسته است.

علی الحساب مبلغ ۶.۳۰۰.۰۰۰ ریال خلافی دارد.

 

ارزش پایه کارشناسی:

کامیون کشنده با یدک مورد نظر بدون کسر دیون دولتی ۴.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال توسط کارشناس رسمی دادگستری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ قیمت گذاری شده است.

مزایده آن برای روز دوشنبه  مورخ  ۱۳۹۸/۱۲/۲۶  ساعت ۹ صبح تعیین گردیده است.

طالبین و خریداران می‌توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در چهارراه بسیج بلوار بنت الهدی طبقه همکف شعبه پنجم اجرای احکام دادگاه خانواده دادگستری کرمانشاه مراجعه تا ترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود.

مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می‌شود و هر کس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد.

برنده مزایده مکلف است ۱۰ درصد بهای پیشنهادی را فی المجلس به عنوان سپرده به حساب سپرده دادگستری تودیع و رسید دریافت و باقیمانده آن را حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مزبور واریز کند.

در صورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.

مدیر دفتر شعبه ۵ اجرای احکام مدنی شعبه کرمانشاه – یاوری

 

اطلاعات تماس:

آدرس: استان کرمانشاه – شهر کرمانشاه، چهارراه بسیج، بلوار بنت الهدی، طبقه همکف، شعبه پنجم اجرای احکام دادگاه خانواده دادگستری کرمانشاه

تلفن: ۳۸۲۲۰۸۶۰ – ۰۸۳

 

منبع آگهی: مدیر دفتر شعبه ۵ اجرای احکام مدنی شعبه کرمانشاه – یاوری – ۹۸/۱۲/۱۲

کلمات کلیدی: sanginonline, sanginonline.com, mashinsangin, سنگین آنلاین، سنگین‌آنلاین، سنگین، آنلاین، ماشین سنگین، ماشین‌سنگین، ماشین، مجله، نشریه، ماهنامه، ماهنامه ماشین سنگین، مجله ماشین سنگین
امتیاز شما به این مزایده
۵/۵
sample83

sample83

sample83

sample83

sample83

sample83

هیچ نظری وجود ندارد