مزایده فروش شش دانگ یک دستگاه بولدوزر شانتوئی تیپ TX320B مدل ۲۰۰۳

مزایده گزار: شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان میانه

تماس با سنگین آنلاین

مزایده فروش شش دانگ یک دستگاه بولدوزر شانتوئی تیپ TX320B مدل ۲۰۰۳

مزایده گزار: شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان میانه

عنوان آگهی: مزایده فروش شش دانگ یک دستگاه بولدوزر شانتوئی تیپ TX320B مدل ۲۰۰۳

مزایده گزار: شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان میانه

استان: آذربایجان شرقی

تاریخ شروع: ۱۳۹۸/۱۰/۱۸

تاریخ درج آگهی: ۱۳۹۸/۱۰/۱۸

مهلت اخذ مدارک: ۱۳۹۸/۱۰/۲۳

تاریخ مزایده: روز چهارشنبه مورخه ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۰ صبح

 

 

 

شرح آگهی:

شماره پرونده: ۹۷۱۰۹۴

تاریخ صدور:۱۳۹۸/۱۰/۱۸

شعبه صادر کننده: شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان میانه

موضوع: موضوع ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی (مزایده)

 

متن آگهی:

آگهی مزایده مال منقول نوبت اول

نظر به اینکه به موجب پرونده کلاسه ۹۷۱۰۹۴ اجرایی، محکوم علیه شرکت ساختمانی حران راه محکوم است به پرداخت مبلغ ۱/۱۴۲/۷۷۹/۱۵۶ ریال در حق اصغر محمدی و نیز مبلغ ۲۶/۷۷۷/۸۵۰ ریال به عنوان نیم عشر دولتی به نفع صندوق دولت، لذا در راستای اجرای حکم صادره:

شش دانگ یک دستگاه بولدوزر شانتوئی تیپ TX320B مدل ۲۰۰۳ به شماره سریال ۰۳۰۳۲۰ زرد رنگ ساخت کشور چین که به دلیل این که قطعاتی از بدنه منفک شده به صورت لاشه می‌باشد و موتور آن سالم میباشد، به قیمت پایه ۲/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال توسط کارشناس رسمی ارزیابی گردیده و از طریق مزایده به فروش خواهد رسید.

هر کس بالاترین قیمت را پیشنهاد و قبول نماید مورد مزایده به وی تعلق خواهد گرفت. لازم به ذکر است برنده مزایده باید ۱۰ درصد از قیمت پیشنهادی را در صندوق دادگستری تودیع و الباقی آن را ظرف یک ماه بپردازد، در غیر این صورت مبلغ واریزی پس از کسر هزینه‌های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط شده و مراسم مزایده مجدداً برگزار خواهد شد. متقاضیان می‌توانند ظرف پنج روز تا موعد مزایده ضمن مراجعه به دفتر دادگاه اطلاعات لازم را کسب نمایند.

مکان مزایده: میانه شهرک اندیشه مجتمع قضایی آیت اله احمدی میانجی – دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری میانه – شریفی

منبع آگهی : شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان میانه ۹۸.۱۰.۱۸

کلمات کلیدی: sanginonline, sanginonline.com, mashinsangin, سنگین آنلاین، سنگین‌آنلاین، سنگین، آنلاین، ماشین سنگین، ماشین‌سنگین، ماشین، مجله، نشریه، ماهنامه، ماهنامه ماشین سنگین، مجله ماشین سنگین

امتیاز شما به این مزایده
۵/۵
sample83

sample83

sample83

sample83

sample83

sample83

هیچ نظری وجود ندارد