مزایده فروش سه دستگاه کامیون میکسر بنز و دانگ فنگ

شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع تندگویان شهرستان اهواز - مزایده حضوری: 98/11/28

تماس با سنگین آنلاین

مزایده فروش سه دستگاه کامیون میکسر بنز و دانگ فنگ

شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع تندگویان شهرستان اهواز – مزایده حضوری: ۹۸/۱۱/۲۸

عنوان آگهی: مزایده فروش سه دستگاه کامیون میکسر بنز و دانگ فنگ

مزایده گزار: شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع تندگویان شهرستان اهواز

استان: خوزستان

شماره آگهی: ۹۸۱۰۴۶۶۱۱۲۳۰۰۱۴۶

تاریخ شروع: ۱۳۹۸/۱۱/۰۶

تاریخ درج آگهی: ۱۳۹۸/۱۱/۰۶

مهلت بازدید: ۱۳۹۸/۱۱/۲۳

مزایده حضوری: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸

 

شرح آگهی:

آگهی مزایده نوبت اول

شماره پرونده: ۹۲۰۹۹۸۶۹۵۷۳۰۰۲۰۲

شعبه صادر کننده: شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع تندگویان شهرستان اهواز

موضوع: موضوع ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی (مزایده)

در خصوص پرونده شماره کلاسه ۹۸۱۰۲۸ موضوع محکومیت شرکت تولیدی خدماتی احرار جنوب سه دستگاه خودرو و ماشین‌آلات توقیف گردید.

 

گزارش کارشناسی ماشین‌آلات مورد مزایده:

۱-    کامیون میکسر بنز:

شماره انتظامی ۴۴۹ع ۲۱ ایران ۱۴، تیپ ۳۳۳۵ اکسور K، مدل ۱۳۸۵ شمسی، سفید رنگ روغنی، شماره شاسی فابریک A998378، شماره موتور ۶۳۰۹۸، گازوئیل سوز، سه محور، ۲۶ تن، ده چرخ، ۶ سیلندر که از ده حلقه لاستیک چرخ‌های آن شش حلقه ۳۰ درصد سالم و چهار حلقه دیگر قابل بهره برداری نیست.

ارزش روز این کامیون که اتاق و شیشه‌های آن سالم هستند مبلغ ۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال، معادل هفتصد میلیون تومان برآورد می‌گردد.

۲-    کامیون میکسر دانگ فنگ:

ساخت سایپا دیزل ایران، دارای شماره انتظامی ۶۴۷ع۹۱ ایران ۱۴، سفید رنگ روغنی، دو کابین، ده چرخ، تیپ البرز، ۶ سیلندر، گازوئیل سوز، مدل ۱۳۹۱ شمسی، شماره شاسی ۶۱۰۴۰۰، شماره موتور ۷۷۱۱۸۶۱، ۲۶ تن، شیشه‌ها و کابین راننده سالم ولی چراغ جلو سمت راست آن شکسته، یک حلقه لاستیک صد در صد سالم دارد و سه حلقه لاستیک ۳۰ درصد سالم دارد و ۶حلقه دیگر کاملا” فرسوده است.

ارزش روز این کامیون ۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال، معادل دویست و چهل میلیون تومان برآورد می‌گردد.

۳-    کامیون میکسر دانگ فنگ:

سفید رنگ، ده چرخ، سه محور، به شماره انتظامی ۴۴۲ع۹۶ ایران ۱۴، مدل ۲۰۰۷ میلادی، شماره شاسی ۳۰۱۷۹۲۷، شماره موتور ۱۲۳۶۹، تیپ ۳۷۵، ۶ سیلندر، ۲۶ تن، گازوئیل سوز، شیشه‌ها و اطاق راننده سالم، هشت حلقه لاستیک‌های عقب فرسوده، دو حلقه لاستیک‌های جلو دارای ۲۵ درصد عاج می‌باشد.

ارزش روز این کامیون ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال، معادل سیصد میلیون تومان برآورد می‌گردد.

 

توضیحات:

هر سه کامیون میکسر، با پمپ مخصوص، مخزن میکسر و سایر تجهیزات متعلق به آن می‌باشند که مطلق کامیون میکسر بوده و هیچ بخشی از آن مجزا محسوب نمی‌گردد. زیرا در شماره گذاری راهور هیچگونه شاسی کامیون بدون تعیین نوع کاربری آن شماره گذاری نمی‌گردد. بر این اساس ارزش مطلق کامیون‌ها، میکسر برآورد شده و در نظریه قید گردیده است.

از کلیه اشخاصی که قصد شرکت در مزایده را دارند دعوت می‌شود روز دوشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۲۸ ساعت ۱۲ ظهر در محل شعبه اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان اهواز واقع در خرمکوشک ابتدای نیوساید مجتمع قضایی شهید تندگویان، حضور به هم رسانند.

قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شده شروع و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.

اشخاصی که تمایل به شرکت در مزایده را دارند می‌توانند پنج روز قبل از مزایده از ماشین‌آلات بازدید نمایند.

کلیه شرکت کنندگان در مزایده می‌بایست ۱۰ درصد از قیمت پایه فروش را فی المجلس به موجب یک فقره چک تضمینی تودیع نمایند.

خریدار حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ مزایده می‌بایست نسبت به واریز تتمه وجه مورد خرید در مزایده را بپردازد.

 

اطلاعات تماس:

آدرس: خوزستان، اهواز، خرمکوشک، ابتدای نیوساید، مجتمع قضایی شهید تندگویان، شعبه اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان اهواز

تلفن: ۳۳۳۶۱۷۲۶ – ۰۶۱

 

منبع آگهی: دادورز شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان اهواز – صباغی – ۹۸/۱۱/۰۶

کلمات کلیدی: sanginonline, sanginonline.com, mashinsangin, سنگین آنلاین، سنگین‌آنلاین، سنگین، آنلاین، ماشین سنگین، ماشین‌سنگین، ماشین، مجله، نشریه، ماهنامه، ماهنامه ماشین سنگین، مجله ماشین سنگین
امتیاز شما به این مزایده
۵/۵
sample83

sample83

sample83

sample83

sample83

sample83

هیچ نظری وجود ندارد