مزایده فروش خودرو کامیون هیوندا کروس دی ۴ مدل ۱۳۹۰

مزایده گزار: دهیاری روستای تمر

تماس با سنگین آنلاین

مزایده فروش خودرو کامیون هیوندا کروس دی ۴ مدل ۱۳۹۰

مزایده گزار: دهیاری روستای تمر

عنوان آگهی: مزایده فروش خودرو کامیون هیوندا کروس دی ۴ مدل ۱۳۹۰

مزایده گزار: دهیاری روستای تمر

استان: آذربایجان غربی

شماره آگهی: نوبت اول شماره ۱۰۳

تاریخ شروع: ۱۳۹۸/۱۰/۱۸

تاریخ درج آگهی: ۱۳۹۸/۱۰/۱۸

مهلت بازدید: ۹۸.۱۰.۲۸

مهلت قبول پیشنهادات: تا ساعت ۱۲ مورخه ۹۸/۱۰/۲۸

جلسه مزایده و بازگشایی پاکات: ساعت ۱۳ مورخ ۹۸/۱۰/۲۸

 

 

 

شرح آگهی:

 

دهیاری روستای تمر در نظر دارد نسبت به فروش خودرو کامیون هیوندا کروس دی ۴ مدل ۱۳۹۰ دهیاری به شرایط زیر اقدام نماید.

 1. کلیه متقاضیان از تاریخ نشر آگهی جهت بازدید از وسایل می توانند تاریخ ۹۸.۱۰.۲۸ به دهیاری تمر واقع در روستای تمر مراجعه و با هماهنگی لازم با دهیار محترم به شماره تماس ۰۹۱۴۵۲۲۶۰۱۸ از اموال منقول مورد مزایده بازدید نمایند.
 2. کامیون هیوندا کروس دارای بیمه کار کرده و با وضعیت موجود به فروش می‌رسد.
 3. قیمت پایه تعیین شده از سوی کارشناس رسمی دادگستری برای خودروی کامیون هیوندا کروس ۲.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد و قیمت پیشنهادی شرکت کنندگان نباید کمتر از قیمت تعیین شده باشد.
 4. قیمت پیشنهادی به صورت کاملا سربسته و در صورت امکان در پاکت مهر و موم شده و آدرس و مشخصات کامل پیشنهاد دهنده تحویل گرفته خواهد شد.(لطفا پیشنهاد قیمت به صورت تایپ شده باشد.)
 5. متقاضیان می بایست ۵ درصد از قیمت پایه به مبلغ ۱۰۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به شماره حساب ۱۹/۵۶۳۴۴۲۱۴۸۷۵۲۰۳ دهیاری تمر نزد بانک پست بانک شعبه مرکزی واریز و اصل فیش واریزی را به انضمام پیشنهاد کتبی و کاملا سربسته به آدرس سلماس خیابان چمران پشت پارک چمران بخشداری مرکزی با قیمت تعیین شده تسلیم نمایند.
 6. به درخواست‌های مشروط و مختوش و قلم خورد فیش بانکی ترتیب اثر داده نخواهد شد و ارائه چک به جای وجوه واریزی سپرده به هیچ وجه مورد قبول نخواهد بود.

 7. برندگان اول، دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به واریز وجه در ظرف مدت یک هفته نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع صندوق دهیاری ضبط خواهد شد.
 8. دهیاری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
 9. در صورت عدم حضور متقاضیان در جلسه مزایده اعتراض بعدی آنها مسموع نخواهد بود.
 10. کلیه هزینه های نشر آگهی، برگزاری مزایده و مالیات بر ارزش افزوده بر عهده خریدار می باشد.
 11. جلسه کمیسیون در محل بخشداری مرکزی سلماس به واقع در خیابان چمران ، جنب سالن ارشاد پشت پارک چمران راس ساعت ۱۳ مورخ ۹۸.۱۰.۲۸ خواهد بود و حضور پیشنهاددهندگان در جلسه مزایده آزاد است.
 12. برنده مزایده بایستی وجه مورد معامله را به صورت نقد به حساب دهیاری واریز نماید و هیچ گونه چک مدت دار مورد قبول نخواهد بود.
 13. جهت رویت دستگاه و همچنین دریافت برگه پیشنهادی همه روزه از ساعت ۹ صبح الی ۱۴ ظهر با شماره ۰۹۱۴۵۲۲۶۰۱۸ دهیاری تمر تماس حاصل نمایند و در محل دهیاری روستای تمر حضور یابند.

آدرس: آذربایجان غربی، سلماس، خیابان چمران، پشت پارک چمران،جنب سالن ارشاد، بخشداری مرکزی

 

شماره تماس: ۰۹۱۴۵۲۲۶۰۱۸

منبع آگهی: دهیاری تمر، ۹۸/۱۰/۱۸

کلمات کلیدی: sanginonline, sanginonline.com, mashinsangin, سنگین آنلاین، سنگین‌آنلاین، سنگین، آنلاین، ماشین سنگین، ماشین‌سنگین، ماشین، مجله، نشریه، ماهنامه، ماهنامه ماشین سنگین، مجله ماشین سنگین

امتیاز شما به این مزایده
۵/۵
sample83

sample83

sample83

sample83

sample83

sample83

هیچ نظری وجود ندارد