مزایده فروش تعداد ۲ دستگاه وانت نیسان و بیل بکهو

شهرداری آبی بیگلو

مزایده فروش تعداد ۲ دستگاه وانت نیسان و بیل بکهو

شهرداری آبی بیگلو

عنوان مزایده: مزایده فروش تعداد ۲ دستگاه وانت نیسان و بیل بکهو

مزایده گزار: شهرداری آبی بیگلو

کد مزایده: ۲۸۲۷۰۸۹۰۰۳

استان:تهران

شماره آگهی: ۲۰۷۲/ش.آ

تاریخ درج آگهی: ۹۸/۰۷/۱۷

عنوان آگهی:  مزایده فروش تعداد ۲ دستگاه از ماشین آلات

شرح آگهی:

شهرداری آبی بیگلو درنظردارد نسبت به فروش تعداد ۲ دستگاه از ماشین آلات خود با مشخصات زیر از طریق مزایده اقدام نمایند. لذا ازکلیه علاقه مندان به شرکت در مزایده دعوع بعمل می اید پس ازواریز سپرده موجود در جدول به شماره حساب سیبا ۳۱۰۰۰۰۲۹۷۵۰۰۹  شهرداری نزد بانک ملی با در دست داشتن فیش بانکی سپرده شرکت در مزایده مربوط به خودرو درخواستی قیمت پیشنهادی خود را تا ده روز پس از انتشار اگهی در پاکت سربسته به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند

شرایط شرکت در مزایده

دریافت اسناد مزایده از شهرداری آبی بیگلو

ارائه هر سند دیگر به غیر از ارائه فیش بانکی سپرده در وجه شهرداری فاقد اعتبار می باشد

کلیه پیشنهادات یک روز پس از پایان مهلت مقرر در محل شهرداری مفتوح شده و شرکت کننده نیز می توانند در جلسه مذکور حاضر شوند

شرکت کنندگان می توانند همه روزه تا پایان وقت اداری مدارک لازم را فقط به دبیرخانه شهرداری آبی بیگلو ارائه نموده و رسید دریافت نمایند

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد

شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به غیر از ایام تعطیل همه روزه با شماره تلفن ۳۲۳۸۲۹۹۹ شهرداری تماس حاصل نموده و اطلاعات مورد نیاز خود را کسب نمایند

هزینه انتشار اگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود

سپرده نفرات دوم و سوم پس ازعقد قرارداد با برنده مزایده استرداد خواهد شد

به پیشنهادات مخدوش و ارائه شده بعد از اتمام مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

بهزاد حکمتی

منبع آگهی: صبح اقتصاد ۹۸/۰۷/۱۰

نوع خودرو مدل قیمت پایه به ریال مبلغ سپرده
وانت نیسان ۱۳۸۱ ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۷.۵۰۰.۰۰۰
بیل بکهو ۱۳۷۸ ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲۲.۵۰۰.۰۰۰
کلمات کلیدی: sanginonline, sanginonline.com, mashinsangin, سنگین آنلاین، سنگین‌آنلاین، سنگین، آنلاین، ماشین سنگین، ماشین‌سنگین، ماشین، مجله، نشریه، ماهنامه، ماهنامه ماشین سنگین، مجله ماشین سنگین
sample83

sample83

sample83

sample83

sample83

sample83

هیچ نظری وجود ندارد