مزایده عمومی فروش کامیون کشنده ولوو و یک دستگاه تریلر

اتحادیه شرکت‌های تعاونی روستایی شهرستان بندرلنگه

تماس با سنگین آنلاین

مزایده عمومی فروش کامیون کشنده ولوو و یک دستگاه تریلر

اتحادیه شرکت‌های تعاونی روستایی شهرستان بندرلنگه

عنوان آگهی: مزایده عمومی فروش کامیون کشنده ولوو و یک دستگاه تریلر

مزایده گزار: اتحادیه شرکت‌های تعاونی روستایی شهرستان بندرلنگه

استان: هرمزگان

شماره آگهی: نوبت اول

تاریخ شروع: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸

تاریخ درج آگهی: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸

مهلت بازدید و اعلام پیشنهاد: ۹۸/۱۱/۷

بازگشایی پاکت‌ها: ۹۸/۱۱/۸

 

شرح آگهی:

شرایط شرکت در مزایده عمومی فروش کامیون کشنده ولوو و یک دستگاه تریلر

 1. مزایده گزار: اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی شهرستان بندرلنگه به نشانی بندرلنگه – بلوار شهید چمران شماره تلفن: ۰۷۶۴۴۲۲۳۳۱۰ شماره فکس: ۰۷۶۴۴۲۲۴۱۹۳ کد پستی: ۷۹۷۱۷۴۴۷۸۱
 2. مورد مزایده: عبارت است از یک دستگاه کامیون کشنده ولوو اف اچ ۱۲ مدل ۴۲۰ جفت محور و یک دستگاه تریلر کمپرسی.
  1. کامیون کشنده ولوو اف.اچ ۱۲ – رنگ سفید روغنی – سال ساخت ۱۳۸۵ – ساخت سوئد

  2. تریلر کمپرسی – رنگ سفید – سال ساخت ۱۳۸۵ – ساخت ایران

 3. متقاضی موظف است پانصد و هفتاد میلیون ریال را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب ۴۷۱۱۵۱۳۵۱ به نام اتحادیه شرکت‌های تعاونی روستایی بندر لنگه نزد بانک کشاورزی واریز و اصل فیش واریزی را ضمیمه برگ پیشنهاد قیمت نماید.
 4. به پیشنهاداتی که سپرده شرکت در مزایده آنها فاقد شرایط مندرج در بند ۳ باشد به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 5. متقاضی می‌بایست قیمت پیشنهادی خود را در فرم پیشنهاد قیمت که در اختیار وی قرار می‌گیرد، به صورت خوانا و دقیق مندرج نموده و ذیل آن را امضا نمایند.
 6. مهلت و مکان دریافت اوراق و تودیع سپرده: متقاضیان شرکت در مزایده می‌بایستی از تاریخ ۹۸/۱۰/۲۸ حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۷ با مراجعه به آدرس مندرج در بند ۱ معرفی نامه بازدید از خودرو را دریافت و پس از بازدید در صورت تمایل جهت شرکت در مزایده اوراق مزایده را اخذ سپس آن را تکمیل و امضا نموده و سپرده شرکت در مزایده را برابر شرایط مندرج در بند ۳ انجام و طی مهلت تودیع نماید.
 7. به پیشنهادات مبهم، مشروط، بدون سپرده یا فاقد سپرده کافی، فاقد قیمت، پیشنهادات ناخوانا، قلم خورده و همچنین به پیشنهاداتی که بعد از امضای مهلت مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 8. کمیسیون مزایده در مورد هر یک از پیشنهادات واصله مختار است و هیچ اعتراضی از جانب متقاضیان مسموع نخواهد بود.
 9. زمان و مکان بازگشایی پاکت‌های پیشنهادات واصله راس ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخه ۹۸/۱۱/۸ در محل اتحادیه شرکت‌های تعاونی روستایی شهرستان بندرنگه مفتوح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و نتایج آن ظرف مدت ۴۸ ساعت به شرکت کننگان اعلام می‌گردد.
 10. پس از تعیین نفرات اول و دوم مزایده، سپرده آنان نگهداری و سپرده مابقی شرکت کنندگان بنا به درخواست کتبی مسترد می‌شود.

آدرس: هرمزگان، بندرلنگه، بلوار شهید چمران، کد پستی: ۷۹۷۱۷۴۴۷۸۱ – تلفن: ۰۷۶۴۴۲۲۳۳۱۰

منبع آگهی: اتحادیه شرکت‌های تعاونی روستایی شهرستان بندرلنگه ۹۸/۱۰/۲۸

کلمات کلیدی: sanginonline, sanginonline.com, mashinsangin, سنگین آنلاین، سنگین‌آنلاین، سنگین، آنلاین، ماشین سنگین، ماشین‌سنگین، ماشین، مجله، نشریه، ماهنامه، ماهنامه ماشین سنگین، مجله ماشین سنگین
امتیاز شما به این مزایده
۵/۵
sample83

sample83

sample83

sample83

sample83

sample83

هیچ نظری وجود ندارد