مزایده تعدادی ماشین‌آلات عمرانی و وسائط نقلیه

دهیاران بخش مرکزی شهرستان ثلاث باباجانی - مهلت بازدید: 98/11/26

تماس با سنگین آنلاین

مزایده تعدادی ماشین‌آلات عمرانی و وسائط نقلیه

دهیاران بخش مرکزی شهرستان ثلاث باباجانی – مهلت بازدید: ۹۸/۱۱/۲۶

عنوان آگهی: مزایده تعدادی ماشین‌آلات عمرانی و وسائط نقلیه

مزایده گزار: دهیاران بخش مرکزی شهرستان ثلاث باباجانی

استان: کرمانشاه

تاریخ شروع :۱۳۹۸/۱۱/۲۰

تاریخ درج آگهی :۱۳۹۸/۱۱/۲۰

مهلت بازدید: ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

برگزاری مزایده حضوری: ۱۳۹۸/۱۱/۲۷

 

شرح آگهی:

آگهی مزایده حضوری

دهیاران بخش مرکزی شهرستان ثلاث باباجانی

به اطلاع می‌رساند دهیاری‌های بخش مرکزی شهرستان ثلاث باباجانی در نظر دارد تعدادی از ماشین‌آلات عمرانی و وسائط نقلیه خود را از طریق مزایده حضوری با مشخصات و شرایط ذیل به فروش برسانند.

 

خودروهای مورد مزایده: 

کد

نام دهیارینوع وسیلهمدلقیمت پایه ریال

۱

قلقلهاسکیدلودر بابکت سانوارد۲۰۱۴۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۲

نیمه کاره کردی قاسمانبیل بکهو تبریز۱۳۸۹۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰

۳

نلگره تیره عالیوانت کمپرسی زامیاد۱۳۹۴

۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۴سید تاب پرآبوانت کمپرسی زامیاد۱۳۹۴

۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۵تازه امین آبادوانت کمپرسی زامیاد۱۳۹۴

۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰

۶قالیچهوانت کمپرسی زامیاد۱۳۹۴

۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰

توجه: کلیه موارد مورد مزایده دارای سند و فاقد بیمه نامه می‌باشند.

 

شرایط مزایده:

  1. کلیه هزینه ها از قبیل نقل و انتقال مالیات، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض، هزینه کارشناسی و نشر آگهی برعهده برنده مزایده می‌باشد.
  2. واریز مبلغ ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۲۴۰۷۰۰۱۳۳۳ نزد بانک کشاورزی به نام دهیاری قلقله جهت تضمین شرکت در مزایده و تحویل فیش واریزی در روز مزایده.
  3. هر نفر شخص حقیقی یا به نمایندگی از شخصیت حقوقی می‌تواند در تمام موارد مزایده شرکت نماید مشروط بر اینکه فیش واریزی را برای هر مورد جداگانه تهیه و تحویل نماید.
  4. متقاضیان خرید می‌بایست توجه کافی به وسایل فنی و کاربری و وضعیت سند خودرو موردنظر داشته باشند و برگزار کننده مزایده جهت هرگونه توضیحات در این خصوص قبل از زمان برگزاری مزایده به شرکت کنندگان اعلام آگاهی می‌نماید. لذا پس از برنده شدن هیچ گونه اعتراض در خصوص کیفیت و کمیت مورد مزایده پذیرفته نخواهد شد.
  5. برنده مزایده باید حداکثر طی مدت ۷۲ ساعت ضمن واریز نمودن کل بهای دستگاه مورد نظر نسبت به ترخیص آن اقدام نماید در غیر این صورت به منزله انصراف تلقی شده و برگزار کننده حق واگذاری دستگاه به نفر دیگر با ضبط سپرده را خواهد داشت.
  6. ودیعه نفرات دوم و سوم در هر مورد مزایده تا ۳ روز نگهداری و چنانچه برنده مزایده منصرف شود سپرده به نفع فروشنده ضبط و به ترتیب نفرات بعدی برنده اعلام می گردد.
  7. کمیسیون برگزار کنده مزایده در رد و یا قبول یک یا همه پیشنهادات مجاز می باشد.
  8. زمان بازدید از وسایل مورد مزایده روز شنبه مورخ ۹۸/۱۱/۲۶ در محل فرمانداری شهرستان ثلاث باباجانی و زمان برگزاری مزایده روز یکشنبه ۹۸/۱۱/۲۷ می‌باشد.
  9. حداکثر زمان برای نقل و انتقال سند و تعویض پلاک دو هفته می‌باشد و بعد از زمان ذکر شده دهیاری هیچ گونه تعهدی در قبال نقل و انتقال سند ندارد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید همه روزه بجز روزهای تعطیل و در وقت اداری به شماره تلفن ۰۸۳۴۶۷۲۲۶۶۳ تماس حاصل نمایید.

 

اطلاعات تماس:

آدرس: کرمانشاه، شهرستان ثلاث باباجانی، فرمانداری ثلاث باباجانی

تلفن: ۴۶۷۲۲۶۶۳ – ۰۸۳

 

منبع آگهی: فرمانداری شهرستان ثلاث باباجانی – ۹۸/۱۱/۲۰

کلمات کلیدی: sanginonline, sanginonline.com, mashinsangin, سنگین آنلاین، سنگین‌آنلاین، سنگین، آنلاین، ماشین سنگین، ماشین‌سنگین، ماشین، مجله، نشریه، ماهنامه، ماهنامه ماشین سنگین، مجله ماشین سنگین
امتیاز شما به این مزایده
۵/۵
sample83

sample83

sample83

sample83

sample83

sample83