مزایده، فروش سنگ‌آهک دانه‌بندی

تولیدی مجتمع سنگ آهک پیربکران

مزایده، فروش سنگ‌آهک دانه‌بندی

تولیدی مجتمع سنگ آهک پیربکران

عنوان آگهی:

مزایده، فروش سنگ‌آهک دانه‌بندی تولیدی مجتمع سنگ‌آهک پیربکران در ۳ پارت ۱۰ هزار تنی جداگانه با ابعاد مختلف.

شرح آگهی:

تاریخ آخرین به روز رسانی:

تاریخ درج آگهی:

تاریخ شروع:

 استان:

نوع انتشار:

نوع فراخوان:

حوزه فعالیت فراخوان:

واحد پولی برآورد مالی:

نام روزنامه منتشر کننده آگهی:

تاریخ درج آگهی در روزنامه:

تاریخ بازگشایی پاکات:

مهلت ارسال پیشنهاد:

مهلت دریافت اسناد:

تاریخ اعتبار پیشنهاد:

کشور – استان – شهر:

موضوع:

دستگاه مناقصه گزار:

محل دریافت اسناد:

طبقه بندی موضوعی:

توضیحات:

۹۸/۰۹/۱۳ – سیزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و نود و شت

۹۸/۰۹/۲۳

۹۸/۰۹/۲۳

اصفهان

فراخوان

مزایده

امور خرید یا تامین کالا

ریال

روزنامه همشهری

۹ / ۹ / ۱۳۹۸ – نهم آذر ماه یک هزار و سیصد و نود و هشت

۲۴ / ۹ / ۱۳۹۸ – بیست و چهارم آذر ماه یک هزار و سیصد و نود و هشت

۲۳ / ۹ / ۱۳۹۸ – بیست و سوم آذر ماه یک هزار و سیصد و نود و هشت

۲۳ / ۹ / ۱۳۹۸ – بیست و سوم آذر ماه یک هزار و سیصد و نود و هشت

۲۳ / ۱۱ / ۱۳۹۸ – بیست و سوم بهمن ماه یک هزار و سیصد و نود و هشت

جمهوری اسلامی ایران – اصفهان – فلاورجان

فروش سنگ آهک دانه بندی تولیدی مجتمع سنگ آهک پیربکران در ۳ پارتی ۱۰ هزار تنی جداگانه با ابعاد مختلف

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)

  امور بازرگانی و مالی /  سایر /  متفرقه

شماره ثبت مزایده عمومی در سامانه ستاد ۱۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۳۱ / مزایده عمومی به شماره ۱۰۸-۹۸/۹

امتیاز شما به این مزایده
۵/۵
sample83

sample83

sample83

sample83

sample83

sample83

هیچ نظری وجود ندارد