شماره هشتم – سال اول – آذر ۹۷ – ۱۶ صفحه

در شماره هشتم می‌خوانید: * تولید نسل جدید دامپتراک GINAF هلند در ایران * ریتاردر چیست و چگونه عمل می کند؟ معرفی اینتاردر در کامیون های معدنی * کوچک اما نیرومند - بررسی سیستم های لیزری برای ماشین آلات تسطیح * آرامش خاطر در سرما - آشنایی با تجهیزات برف روبی در زمستان

شماره هشتم – سال اول – آذر ۹۷ – ۱۶ صفحه

در این شماره می‌خوانید:

 
  • تولید نسل جدید دامپتراک GINAF هلند در ایران
  • ریتاردر چیست و چگونه عمل می کند؟
معرفی اینتاردر در کامیون های معدنی
  • کوچک اما نیرومند
بررسی سیستم های لیزری برای ماشین آلات تسطیح
  • آرامش خاطر در سرما
آشنایی با تجهیزات برف روبی در زمستان
 
امتیاز شما به این شماره
۵/۵
sample83

sample83

sample83

sample83

sample83

sample83

هیچ نظری وجود ندارد