تجدید مناقصه دو مرحله‌ای خرید ۱۰ دستگاه بیل مکانیکی

شرکت انتقال گاز ایران

تماس با سنگین آنلاین

تجدید مناقصه دو مرحله‌ای خرید ۱۰ دستگاه بیل مکانیکی

شرکت انتقال گاز ایران

عنوان آگهی: تجدید مناقصه خرید ۱۰ دستگاه بیل مکانیکی

مناقصه گزار: شرکت انتقال گاز ایران

استان: تهران

تقاضای شماره: mp94/1062898019-as

تاریخ شروع: ۱۳۹۸/۱۰/۲۴

تاریخ درج آگهی: ۱۳۹۸/۱۰/۲۴

مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ ۹۸/۱۰/۲۸ تا ۹۸/۱۰/۳۰

مهلت ارائه پیشنهادها: تا تاریخ ۹۸/۱۱/۱۵

 

شرح آگهی:

آگهی تجدید مناقصه عمومی – دو مرحله‌ای

مناقصه خرید ۱۰ دستگاه بیل مکانیکی

تقاضای شماره: mp94/1062898019-as

نوبت اول

شماره مجوز: ۱۳۹۸.۹۴۲۴

شرکت انتقال گاز ایران در نظر دارد تامین اقلام تقاضای فوق را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله‌ای پس از ارزیابی کیفی به تامین کنندگان واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید.

۱- مناقصه گزار: ستاد شرکت انتقال گاز ایران – واقع در تهران- خیابان نلسون ماندلا (جردن) – بلوار اسفندیار پلاک ۲۷

۲- مدت تحویل کالا: حداکثر مدت زمان تحویل کالای موضوع تقاضا نه ماه می‌باشد.

۳- محل تحویل کالا: تحویل در انبار متقاضی منطقه ۳ عملیات انتقال گاز شهرری

۴- زمان توزیع و آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ ۹۸/۱۰/۲۸ تا ۹۸/۱۰/۳۰

۵- میزان و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ ۸.۹۶۸.۰۰۰.۰۰۰  ریال براساس آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ می‌باشد.

۶- توانایی تهیه و تسلیم ضمانتنامه حسن انجام تعهدات به میزان ۱۰ درصد کل مبلغ پیشنهادی (در صورت برنده شدن)

۷- میزان پیش پرداخت: حداکثر ۱۵% مبلغ پیشنهادی در برابر ارایه ضمانتنامه معتبر بانکی

مناقصه‌گران می‌توانند جهت دریافت اسناد مناقصه پس از واریز مبلغ ۷۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب ۴۱۰۱۰۹۰۵۳۰۲۳۳۰۴۹ (شماره شبا IR150100004101090530233049) نزد بانک مرکزی جمهوری سلامی ایران به نام شرکت انتقال گاز ایران به همراه معرفی‌نامه به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

تهران – خیابان ولیعصر – تقاطع نیایش (آیت ا… هاشمی رفسنجانی) – بلوار اسفندیار پلاک ۲۷ – اداره خریدهای داخلی / آقای پورصاحبی – تلفن ۸۱۳۱۴۰۳۰

قابل ذکر می‌باشد مبلغ واریزی ۷۰.۰۰۰ ریال می‌بایست به صورت فیش بانکی معتبر ارائه گردد و سایر موارد (اینترنتی، دستگاه خودپرداز و…) مورد تایید نمی‌باشد.

ضمنا به اطلاع می رساند:

الف) بازگشایی پاکات در محل برگزاری کمیسیون مناقضات ستاد شرکت انتقال گاز خواهد بود و زمان بازگشایی متعاقبا اعلام خواهد شد.

ب) شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبل اختیارات و تکالیف این شرکت طبق ماده ۱۰ آئین‌نامه معاملات دولتی می‌باشد.

ج) دستگاه مناقصه‌گزار در صورت عدم رعایت مفاد قانون و آیین‌نامه‌ها می‌تواند نسبت به رد پیشنهادات واصله اقدام نماید.

د) فروش اسناد مناقصه از تاریخ ۹۸/۱۰/۲۸ تا آخر وقت اداری ۹۸/۱۰/۳۰ و به صورت حضوری و در قبال ارائه رسید معتبر واریز مبلغ و معرفی‌نامه تحویل می‌گردد.

ه) پیشنهادات بایستی تا پایان وقت اداری ساعت ۱۶ تاریخ ۹۸/۱۱/۱۵  به کمیسیون مناقصات تحویل گردیده و پیشنهادات ارائه شده می‌بایست به مبلع مشخص  و یا سه ماه اعتبار در پاکات لاک و مهر شده تسلیم گردید.

و) مناقصه گران می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی الکترونیکی شرکت انتقال گاز به بخش آگهی مناقصه‌ها، مراجعه و یا با شماره تلفن ۸۱۳۱۴۰۳۰ شرکت انتقال گاز تماس حاصل نمایند.

WWW.SHANA.IR

WWW.NIGO-NIGTC.IR

آدرس و تلفن :تهران – خیابان ولیعصر – تقاطع نیایش (آیت ا… هاشمی رفسنجانی) – بلوار اسفندیار پلاک ۲۷ – اداره خریدهای داخلی / آقای پورصاحبی – تلفن ۸۱۳۱۴۰۳۰

منبع آگهی : روابط عمومی شرکت انتقال گاز ایران ۹۸/۱۰/۲۴

کلمات کلیدی: sanginonline, sanginonline.com, mashinsangin, سنگین آنلاین، سنگین‌آنلاین، سنگین، آنلاین، ماشین سنگین، ماشین‌سنگین، ماشین، مجله، نشریه، ماهنامه، ماهنامه ماشین سنگین، مجله ماشین سنگین
امتیاز شما به این مناقصه
۵/۵
sample83

sample83

sample83

sample83

sample83

sample83

هیچ نظری وجود ندارد