تجدید مزایده فروش دو دستگاه گریدر، دو دستگاه ژنراتور و یک دستگاه حفار

مزایده گزار: شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

تجدید مزایده فروش دو دستگاه گریدر، دو دستگاه ژنراتور و یک دستگاه حفار

مزایده گزار: شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

عنوان آگهی: تجدید مزایده فروش دو دستگاه گریدر، دو دستگاه ژنراتور و یک دستگاه حفار

مزایده گزار: شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

استان: کرمانشاه

شماره آگهی: ۱۰۹۸۰۰۱۲۳۲۰۰۰۰۰۷

شماره مرجع تجدید: ۹۸/۷ نوبت اول

تاریخ شروع: ۱۳۹۸/۱۰/۱۸

تاریخ درج آگهی: ۱۳۹۸/۱۰/۱۸

تاریخ بازدید: ۹۸/۱۰/۲۴ تا ۹۸/۱۱/۳ از ساعت ۹ الی ۱۲

مهلت دریافت اسناد مزایده: تا ۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۹

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۲

زمان بازگشایی پاکات: ۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۹ الی ۱۱

 

 

شرح آگهی:

آگهی مزایده عمومی

شماره ۱۰۹۸۰۰۱۲۳۲۰۰۰۰۰۷ و شماره مرجع تجدید ۹۸/۷ نوبت اول

فروش دو دستگاه گریدر ، یک دستگاه ژنراتور ۶۴۰ کاوا و یک دستگاه ژنراتور ۱۰۰۰ کاوا و یک دستگاه حفار ویرث

شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در نظر دارد ماشین آلات مازاد نیاز خود به شرح مذکور و با جزییات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت SETADIRAN.IR و با شماره مزایده ۱۰۹۸۰۰۱۲۳۲۰۰۰۰۰۷ به اشخاص حقیقی و حقوقی به فروش برساند.

 

شرایط مزایده:

  1. برگزاری و کلیه مراحل فرآیند مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می‌باشد.
  2. تضمین شرکت در مزایده بابت هر دستگاه گریدر به مبلغ ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ (ششصد و پنجاه میلیون ریال)
  3. تضمین شرکت در مزایده بابت یک دستگاه ژنراتور ۶۴۰ کاوا مبلغ ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ (چهارصد میلیون ریال)
  4. تضمین شرکت در مزایده بابت یک دستگاه ژنراتور ۱۰۰۰ کاوا مبلغ ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ (هفتصد میلیون ریال)
  5. تضمین شرکت در مزایده بابت یک دستگاه حفار ویرث مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ (دو میلیارد ریال)
  6. شرکت کنندگان می‌باید این مبالغ را به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی و یا واریز نقدی به حساب اعلام شده در سامانه واریز نمایند.
  7. اصل ضمانتنامه و یا فیش واریزی پس از اسکن و بارگذاری در سامانه بایستی همراه پاکات الف و ب حداکثر تا ساعت ۱۲ روز دوشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۰۷ تحویل امور قراردادها گردد.
  8. پیشنهاد قیمت توسط هر یک از شرکت کنندگان بصورت مجزا و یا تجمیع بلامانع است.

شماره تماس: ۳۸۷۵۱۱۲۳ – ۰۸۳
منبع آگهی: شرکت آب منطقه ای کرمانشاه – ۹۸/۱۰/۱۸

کلمات کلیدی:

sanginonline, sanginonline.com, mashinsangin, سنگین آنلاین، سنگین‌آنلاین، سنگین، آنلاین، ماشین سنگین، ماشین‌سنگین، ماشین، مجله، نشریه، ماهنامه، ماهنامه ماشین سنگین، مجله ماشین سنگین

امتیاز شما به این مزایده
۵/۵
sample83

sample83

sample83

sample83

sample83

sample83

هیچ نظری وجود ندارد