تجدید مزایده، واگذاری ماشین‌آلات نوبت دوم، به بخش خصوصی به صورت اجاره

مزایده گزار: شهرداری خرمدشت

تجدید مزایده، واگذاری ماشین‌آلات نوبت دوم، به بخش خصوصی به صورت اجاره

شهرداری خرمدشت در نظر دارد تا بهره‌برداری از ماشین‌آلات سنگین خود را از طریق مزایده به پیمان‌کار واجد شرایط واگزار نماید.

 

عنوان آگهی: 

مزایده گزار:

استان:

شماره آگهی: 

تاریخ شروع:

تاریخ درج آگهی: 

عنوان آگهی: واگذاری ماشین‌آلات نوبت دوم، به بخش خصوصی به صورت اجاره

مزایده گزار: شهرداری خرمدشت

استان: قزوین

شماره آگهی: نوبت دوم

تاریخ شروع: ۱۳۹۸/۱۰/۰۴

تاریخ درج آگهی: ۱۳۹۸/۱۰/۰۴

 

شرح آگهی:

 

 

موارد مورد مزایده:

 

 

 

شرایط مزایده:

 

شهرداری خرمدشت قصد واگذاری و بهره‌برداری از ماشین‌آلات، تامین رانندگان واجد صلاحیت و نگهداری ماشین‌آلات به شرح ذیل را به پیمانکار واجد شرایط دارد.

لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می‌آید تا با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد به واحد مالی شهرداری خرمدشت مراجعه نمایند.

 

الف: کامیون کمپرسی ایسوزو

ب- لودر هپکو

ج- بیل بکو

 

۱- شرکت کنندگان می بایست دارای سابقه خوشنام و مرتبط در امر یاد شده باشد.

۲- کلیه جزئیات مرایده در برگی جداگانه که در هنگام اخذ فرم شرکت در مزایده تحویل می‌گردد ذکر شده است.

۳- پیشنهاددهندگان می‌بایست ۵ درصد مبلغ پیشنهاد سالانه خود را به حساب سپرده شهرداری به شماره ۰۱۰۵۳۹۴۷۰۹۰۰۰ نزد بانک ملی واریز و فیش واریزی را ضمیمه پیشنهاد خود نمایند.

۴- پیشنهادات باید در پاکت لاک و مهر شده در موعد مقرر به دبیرخانه شهرداری تحویل داده شود و به پیشنهادات مخدوش و ناخوانا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۵- مدت اجرای قرارداد یک سال شمسی است.

۶- کلیه کسورات قانونی اعم از بیمه، مالیات و ارزش افزوده و غیره با برنده مزایده می باشد.

۷- هرگاه برندگان اول و دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

۸- قبول پیشنهادات به مدت ۱۰ روز کاری پس از تاریخ و نشر آگهی نوبت دوم در روزنامه می‌باشد.

۹- هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده خواهد بود.

آدرس و تلفن:

منبع آگهی:

قزوین، شهرداری خرمدشت، مجید زارع پور

مجید زارع پور، شهرداری خرمدشت، ۹۸/۱۰/۴

امتیاز شما به این مزایده
۵/۵
sample83

sample83

sample83

sample83

sample83

sample83

هیچ نظری وجود ندارد