استعلام کرایه ماشین‌آلات

شهرداری منطقه 9 شیراز

تماس با سنگین آنلاین

استعلام کرایه ماشین‌آلات

شهرداری منطقه ۹ شیراز

عنوان آگهی: استعلام کرایه ماشین‌آلات

مناقصه گزار: شهرداری منطقه ۹ شیراز

استان: فارس

تاریخ شروع: ۱۳۹۸/۱۰/۲۲

تاریخ درج آگهی: ۱۳۹۸/۱۰/۲۲

تاریخ شروع دریافت اسناد: ۹۸.۱۰.۲۳

تاریخ پایان دریافت اسناد: ۹۸.۱۰.۲۶

مهلت تحویل پیشنهاد: ۹۸.۱۰.۲۶

زمان گشایش پاکت‌ها: ۹۸.۱۰.۲۸

 

 

شرح آگهی:

استعلام کرایه ماشین‌آلات

 

 شهرداری منطقه ۹ شیراز در نظر دارد نسبت به کرایه ماشین با مشخصات جدول ذیل اقدام نماید. آخرین مهلت تحویل پیشنهادها: تا ساعت۱۳روز پنج شنبه مورخه ۹۸/۱۰/۲۶ باشد. لذا خواهشمند است کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی حداقل قیمت پیشنهادی خود را به این سازمان اعلام فرمایید، تا در صورت صرفه و صلاح شهرداری شیراز برابر مقررات اقدام گردد. س-۱۹/۱۰ (شناسه ۳۹۰۹۱۳۱)

 

مشخصات پروژه خدمات درخواستی:

 1. گرید مدل کوماتسو r2 – 340 ساعت کار – قیمت برآورد هر ساعت ۶۶۰.۰۰۰ ریال

 2. غلتک مدل Ca25 – 310 ساعت کار – قیمت برآورد هر ساعت ۳۶۰.۰۰۰ ریال

 3. کمپرسی تک بنز – ۷۴۰ ساعت کار – قیمت برآورد هر ساعت ۴۵۰.۰۰۰ ریال

 4. لودر مدل ولوو ۹۰ – ۳۲۰ ساعت کار – قیمت برآورد هر ساعت ۶۳۰.۰۰۰ ریال

 5. بابکت – ۳۲۰ ساعت کار – قیمت برآورد هر ساعت ۴۵۰.۰۰۰ ریال

 

توجه:

 1. درصورت ارائه گواهی ثبت نام، ارزش افزوده به پیمانکار پرداخت می‌شود.

 2. به پیشنهادهای مشروط، مخدوش، مبهم ویا دریافت­شده پس­از موعد مقرر و نیز بالاتر از سقف فعلی معاملات متوسط شهرداری به مبلغ ۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 3. پیشنهاد دهنده باید براساس مشخصات، پیشنهاد خود را به صورت کتبی ارائه نماید.

 4. شهرداری شیراز در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مجاز یا مختار است.

 5. برنده استعلام موظف به پرداخت ۱۰% کل مبلغ پیمان ازطریق ارائه ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی به‌حساب شهرداری منطقه ۹ شیراز نزد بانک شهر بابت حسن انجام تعهدات پیمان قبل از انعقاد قرارداد می‌باشد؛ که با ارائه صورتجلسه انجام کار آزاد می‌گردد.

 6. چنانچه پس از ابلاغ، برنده استعلام ظرف مدت یک هفته نسبت به ارائه ضمانتنامه حسن انجام تعهدات اقدام ننماید به منزله انصراف تلقی و استعلام مربوطه تجدید می‌گردد.

 7. بعد از بازگشایی پاکات استعلام، قیمت برنده در صورت منجر شدن به اجرا می بایست بدون تعدیل و مابه التفاوت قیمت مصالح تا پایان اجرا اعتبار داشته باشد.

 8. طبق بخشنامه سازمان امور مالیاتی، کلیه صورت وضعیت‌ها ثبت سامانه مالیاتی خواهد شد.

 9. ارائه رزومه مرتبط طبق جدول پیوست الزامی می‌باشد.

 10. پیشنهاددهنده باید پیشنهاد خود را به‌صورت عدد و حروف ارائه نمایند و درصورت دوگانگی، مبلغ به حروف معتبر خواهدبود.

 11. نحوه پرداخت: کارفرما بهای انجام کار را به صورت تهاتر با زمین و املاک و یا عوارض (مجوز ساخت) و تراکم با کاربری های مختلف پرداخت خواهد کرد. برای محاسبه ارزش املاک معوض و عوارض بشرح زیر اقدام خواهد شد.

الف : در خصوص موارد مرتبط با تهاتر به غیر از عوارض و مجوز ساخت، برابر مقررات و آیین نامه معاملات و دستورالعمل‌های مربوطه در شهرداری شیراز اقدام خواهد شد. از آنجاییکه کسور قانونی به عهده و هزینه برنده استعلام می‌باشد و چون تمام پرداخت‌های شهرداری در هر مرحله بصورت غیر نقدی می‌باشد لذا مبالغ مربوط به کسور قانونی از هر پرداختی محاسبه و به حساب مراجع ذیربط واریز خواهد شد و خالص آن به صورت زمین و املاک معوض و … به برنده استعلام تحویل خواهد شد. بدیهی است تحویل املاک در هر مرحله پس از وصول صورت وضعیت و تأیید کارکرد توسط دستگاه نظارت و مطالبات قطعی شده خواهد بود. ضمن اینکه در تحویل املاک می بایستی موضوع به گونه‌ای در نظر گرفته شود که خالص مطالبات غیر نقدی برنده استعلام حداقل معادل یک قطعه از قطعات در نظر گرفته شده با توجه به عوارض و تراکم متعلقه باشد تا شهرداری بتواند نسبت به در اختیار قراردادن آن اقدام نماید. تسویه حساب نهایی پس از انجام ۱۰۰% کار و تحویل و تحول پروژه انجام خواهد شد. بدیهی است در خصوص زمان انتقال رسمی اسناد مالکیت املاک معوض به برنده استعلام در حین اجرای پروژه توافقات لازم بعمل خواهد آمد.

تبصره ۱: به هر حال نحوه پرداخت به شرح فوق از اختیارات کارفرما می باشد و کارفرما مجاز خواهد بود در صورت تأمین شرایط مبلغ کارهای انجام گرفته را به صورت نقدی و یا سایر روش‌های مدنظر کارفرما نیز پرداخت نماید.

تبصره ۲: پیمانکار می بایست در خصوص اجرای عملیات فوق توان مالی به میزان ۶۰% مبلغ از هر صورت وضعیت را داشته باشد و در صورت عدم پرداخت صورت وضعیت تا مبلغ فوق هیچگونه ادعایی در این خصوص را نخواهد داشت.

 1. تمامی اسناد توسط پیمانکاران مهر و امضاء گردد.

 2. پیمانکار موظف است آخرین آگهی تغییرات شرکت را پیوست نماید. (در صورت وجود)

 3. مبلغ پیشنهادی بدون احتساب ارزش افزوده قید گردد.

 4. شرکت‌هایی که دارای حداقل ۲ اخطار کتبی از منطقه یا هر یک از مناطق یا دوایر شهرداری باشند در این استعلام امکان ارائه پیشنهاد ندارند در صورت ارائه پاکت پیشنهاد قیمت بازگشایی نمی‌گردد.

 5. طبق نامه شماره ۹۷/۱۸۴۲۹۷مورخ ۹۷/۵/۱۰معاون محترم مالی و اقتصادی شهرداری شیراز پیمانکاران موظف هستند در زمان ارائه صورت وضعیت نهایی نسبت به اخذ مفاصاحساب از ادارات خدمات رسان (آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن) اقدام نمایند. (بنا به ضرورت و نوع کار طبق تأیید دستگاه نظارت)

 6. به ازاء هر روز تأخیر در اتمام پروژه مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال از مطالبات پیمانکار کسر می‌گردد.

 7. محتویات پاکت ۱:

۱-۱۸. ارائه تصویر صلاحیت معتبر مربوط به موضوع استعلام از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

۲-۱۸.  تصویر اساسنامه به همراه کپی آگهی تغییرات سهامداران و دارندگان امضاء مجاز شرکت

۳-۱۸. تکمیل و ارائه جدول سوابق و رزومه کاری شرکت همراه با اطلاعات و مدارک مستند شرکت – رضایت نامه کارفرمای قبلی (در صورت داشتن سوابق)

۴-۱۸. کلیه اوراق و اسناد استعلام ممهور به مهر شرکت و به امضاء دارندگان امضاء مجاز

 1. محتویات پاکت ۲: برگ تکمیل شده پیشنهاد قیمت به امضاء تعهدآور (امضاء کنندگان مجاز) و ممهور به مهر شرکت

 

توجه : مسئولیت هرگونه نقص در پاکت شماره یک به عهده پیمانکار مربوطه است و چنانچه منجر به عدم پذیرش وی از جانب اعضاء کمیسیون گردد پیمانکار هیچگونه حقی نخواهد داشت و حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط می‌نماید.

 

آدرس: فارس, شیراز، شهرداری منطقه ۹

منبع آگهی : شهرداری منطقه ۹ شیراز ۹۸.۱۰.۲۲

کلمات کلیدی: sanginonline, sanginonline.com, mashinsangin, سنگین آنلاین، سنگین‌آنلاین، سنگین، آنلاین، ماشین سنگین، ماشین‌سنگین، ماشین، مجله، نشریه، ماهنامه، ماهنامه ماشین سنگین، مجله ماشین سنگین
امتیاز شما به این استعلام
۵/۵
sample83

sample83

sample83

sample83

sample83

sample83

هیچ نظری وجود ندارد