استعلام اورهال و زیربندی بلدوزر کوماتسو (نوبت سوم)

اداره راه و ترابری شهرستان میامی

استعلام اورهال و زیربندی بلدوزر کوماتسو (نوبت سوم)

اداره راه و ترابری شهرستان میامی

عنوان آگهی: استعلام اورهال و زیربندی بلدوزر کوماتسو (نوبت سوم)

مناقصه گزار: اداره راه و ترابری شهرستان میامی

کد استعلام: ۳۸۲۷۰۸۹۰۰۲

استان: سمنان

شماره آگهی:۱۱۹۸۰۰۴۶۱۶۰۰۰۰۱۴

تاریخ شروع : ۹۸/۰۷/۲۴

تاریخ درج آگهی: ۹۸/۰۷/۲۴

 

شرح آگهی:

اداره راه و ترابری شهرستان میامی در نظر دارد تا از طریق مناقصه عمومی خدمات تعمیر و نگهداری (اورهال) و زیربندی بلدوزر کوماتسو را به متخصصین و پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از طریق سایت سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir اقدام به درج این آگهی نموده.

از متخصصان، پیمانکاران و تامین کنندگان محترم قطعات دستگاه فوق الذکر دعوت می شود تا زمن مراجعه به سایت سامانه ستاد نصبت به دریافت اطلاعات تکمیلی و بازدید اسناد مربوطه اقدام و به جهت شرکت در این مناقصه پیشنهادات خود را از طریق سامانه مذکور اعلام فرمایند.

اداره راه و ترابری شهرستان میامی ضمن محفوض قراردادن حق رد یا قبول پیش نهادهای ارائه شده خدمات مذکور را به مناسب ترین پیشنهاد داده شده واگذار می‌نماید.

 

استعلام اورهال و زیربندی بلدوزر کوماتسو (نوبت سوم)

شماره نیاز: ۱۱۹۸۰۰۴۶۱۶۰۰۰۰۱۴

نام دستگاه خریدار: اداره راه و ترابری شهرستان میامی

شرح کلی نیاز: اورهال و زیربندی بلدوزر کوماتسو (نوبت سوم)

توضیحات: خریدار اورهال و زیربندی بلدوزر کوماتسو(نوبت سوم)

جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سایت سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه فرمایید

آدرس و تلفن: سمنان, میامی

منبع آگهی :سایت سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir

کلمات کلیدی: sanginonline, sanginonline.com, mashinsangin, سنگین آنلاین، سنگین‌آنلاین، سنگین، آنلاین، ماشین سنگین، ماشین‌سنگین، ماشین، مجله، نشریه، ماهنامه، ماهنامه ماشین سنگین، مجله ماشین سنگین
sample83

sample83

sample83

sample83

sample83

sample83

هیچ نظری وجود ندارد