استعلام اجاره یک دستگاه بلدوزرD7

شهرداری مریوان استان کردستان

استعلام اجاره یک دستگاه بلدوزرD7

شهرداری مریوان استان کردستان

عنوان آگهی: استعلام اجاره یک دستگاه بلدوزرD7

استعلام گیرنده: شهرداری مریوان استان کردستان

استان: کردستان

شماره آگهی: ۱۲۹۸۰۰۵۸۶۲۰۰۰۰۴۵

تاریخ شروع: ۱۳۹۸/۰۸/۲۴

تاریخ درج آگهی: ۱۳۹۸/۰۸/۲۴

تاریخ پایان اعتبار قیمت: ۱۳۹۸/۰۸/۱۱

 

شرح آگهی:

شهرداری مریوان در نظر دارد به منظور تامین نیاز سایت موقت دفن زباله خود به یک دستگاه بلدوزر D7 از طریق این آگهی و دریافت استعلام قیمت از پیوانکاران محترم اقدام نماید. لذا از مالکان محترم دعوت می‌ نماید زمن مراجعه به سایت سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir و دریافت اطلاعات تکمیلی و اسناد مربوطه پیشنهادهای خود را اراعه نمایند. طبعا شهر داری از مناسب ترین پیش نهاد دعوت به همکاری به عمل خواهد آورد. شهرداری همچنین در رد پیش نهادها اختیار تام خواهد داشت.

استعلام اجاره یک دستگاه ماشین بلدوزر D7 جهت سایت موقت دفع زباله به مدت یکسال و روزانه ۸ ساعت کار مفید

شماره نیاز: ۱۲۹۸۰۰۵۸۶۲۰۰۰۰۴۵

نام دستگاه خریدار: شهرداری مریوان استان کردستان

تاریخ پایان اعتبار قیمت: ۱۳۹۸/۰۸/۱۱

شرح کلی نیاز: اجاره یک دستگاه ماشین بلدوزر D7 جهت سایت موقت دفع زباله به مدت یکسال و روزانه ۸ ساعت کار مفید

گروه کالا: ماشین‌آلات

مشخصات کالای مورد نیاز: اجاره یک دستگاه ماشین بلدوزر D7 جهت سایت موقت دفع زباله به مدت یکسال و روزانه ۸ ساعت کار مفید، تامین راننده، بیمه خودرو و راننده، روغن، تعمیرات و هزینه خوراک و جای خواب بر عهده برنده استعلام می‌باشد.

تامین سوخت بر عهده شهرداری می‌باشد.

توضیحات خریدار: ضمنا” متقاضی لازم است نسبت به اعلام قیمت ماهیانه و کل سال اقدام نمایید.

پیمان‌کاران محترم می‌توانند جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد www.setadiran.ir مراجعه فرمایید.

منبع آگهی: سایت رسمی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir

کلمات کلیدی: sanginonline, sanginonline.com, mashinsangin, سنگین آنلاین، سنگین‌آنلاین، سنگین، آنلاین، ماشین سنگین، ماشین‌سنگین، ماشین، مجله، نشریه، ماهنامه، ماهنامه ماشین سنگین، مجله ماشین سنگین

sample83

sample83

sample83

sample83

sample83

sample83

هیچ نظری وجود ندارد