آیین‌نامه عمومی ایمنی در تعمیرگاه‌های ماشین‌آلات

بایدها و نبایدهای تعمیرگاهی

– فصل اول آیین‌نامه عمومی ایمنی در تعمیرگاه‌های ماشین‌آلات – مقررات عمومی:
– فصل دوم آیین‌نامه عمومی ایمنی در تعمیرگاه‌های ماشین‌آلات – مقررات اختصاصی:
– – الف- مکانیکی:
– – ب- چاله سرویس:
– – ج- باطری‌سازی:
– – د- پنچرگیری:
– فصل سوم آیین‌نامه عمومی ایمنی در تعمیرگاه‌های ماشین‌آلات – سایر مقررات:

بایدها و نبایدهای تعمیرگاهی

آیین‌نامه عمومی ایمنی در تعمیرگاه‌های ماشین‌آلات

به منظور تامین و ارتقاء سطح ایمنی و حفاظت نیروی کار شاغل در تعمیرگاه‌های ماشین‌آلات و همچنین صیانت نیروی انسانی و منابع مادی، مقررات آیین‌نامه عمومی ایمنی در تعمیرگاه‌های ماشین‌آلات به استناد آیین‌نامه وزارت کار جمهوری اسلامی ایران تدوین گردیده است.

 

فصل اول آیین‌نامه عمومی ایمنی در تعمیرگاه‌های ماشین‌آلات – مقررات عمومی

ماده ١- این آیین‌نامه درخصوص کلیه تعمیرگاه‌های ماشین‌آلات لازم الاجرا است.

ماده ٢- در محل تعمیرگاه باید فضای کافی برای توقف ماشین وجود داشته باشد.

ماده ٣- در اطراف محل توقف ماشین باید فضای کافی برای تردد کارگران و عملیات وجود داشته باشد.

ماده ۴- ورود افراد متفرقه به محوطه کار تعمیرگاه صرفا با اجازه مدیر تعمیرگاه یا نماینده او مجاز است.

ماده ۵- تعمیرگاه‌ها باید مجهز به وسایل اعلام و اطفاء حریق مناسب باشد.

ماده ۶- در محل شستشوی قطعات ماشین، تعبیه سطل‌های شن به منظور اطفاء حریق الزامی است.

ماده ٧- کف تعمیرگاه باید بدون حفره و قابل شستشو، دارای شیب مناسب و عاری از چربی و روغن باشد.

ماده ٨- کف تعمیرگاه باید به گونه‌ای باشد که تحمل وزن دستگاه‌ها و ماشین‌آلات موجود و همچنین لرزش‌های ناشی از آنها را داشته باشد.

ماده ٩- سقف تعمیرگاه باید متناسب با نوع ماشین و تجهیزات نصب شده در آن باشد.

ماده ١٠ – در مجتمع‌های تعمیرگاهی متصدی هر واحد در محدوده کار خود مسئول اجرای مقررات این آیین‌نامه می‌باشد و در فضاهای کار مشترک، مسئولیت با تمامی متصدیان است.

ماده ١١ – در مجتمع‌های تعمیرگاهی با مالکیت واحد که اجرای قسمت‌های مختلف کار به پیمانکاران مختلف محول گردیده است، هر پیمانکار جزء در محدوده پیمان خود مسئول اجرای مقررات این آیین‌نامه بوده و مالک، مسئول نظارت و ایجاد هماهنگی بین آنها خواهد بود.

ماده ١٢ – انجام همزمان عملیات مختلف تعمیراتی بر روی یک ماشین ممنوع است.

ماده ١٣ – کلیه متصدیان و شاغلین واحدهای تعمیرگاهی باید دارای پروانه مهارت و گواهینامه آموزشی معتبر باشند.

ماده ١۴ – انجام کلیه عملیات تعمیر، تنظیم و آزمایش قطعات ماشین‌آلات صرفا توسط افراد ماهر و با رعایت نکات ایمنی مجاز است.

ماده ١۵ – در تعمیرگاه مسیرهای تردد، محل‌های توقف، نصب تجهیزات و حضور مشتریان و یا افراد متفرقه می‌بایستی با خطوطی مشخص از یکدیگر مجزا گردد.

ماده ١۶ – استفاده از هوای فشرده برای نظافت قطعات خودرو، ابزار و سطوح کار و لباس کار ممنوع است.

ماده ١٧ – اعمال نا ایمن، غیرمرتبط با کار، خودسرانه و شوخی در کارگاه ممنوع است.

ماده ١٨ – کلیه امور تعمیراتی بر روی سیستم‌های گازسوز باید توسط افرادی که آموزش‌های لازم را در این زمینه دیده باشند، انجام شود.

ماده ١٩ – تعمیرکاران سیستم‌های گازسوز باید علاوه بر تجهیز به وسایل حفاظت فردی مناسب از دستکش‌های ضد برودت نیز استفاده نمایند.

ماده ٢٠ – کلیه دستگاه‌های تعمیرگاهی باید دارای لوح شناسائی حاوی مشخصات فنی از طرف شرکت سازنده باشند.

ماده ٢١ – کلیه تجهیزات، ابزارآلات و وسایل تعمیرگاهی باید در فواصل زمانی معین مورد بازبینی قرار گیرد.

ماده ٢٢ – هرگونه تغییر در تجهیزات به گونه‌ای که آنرا از استاندارد یا طراحی اصلی کارخانه سازنده خارج نماید، ممنوع می‌باشد.

 
p2-1- heavy equipment repair shop

 

فصل دوم آیین‌نامه عمومی ایمنی در تعمیرگاه‌های ماشین‌آلات – مقررات اختصاصی

الف- مکانیکی:

ماده ٢٣ – ابزار‌کار، تجهیزات و روش‌کار باید متناسب با نوع کار بوده و استفاده از ابزارآلات شکسته و معیوب ممنوع می‌باشد.

ماده ٢۴ – برای جابجایی و انتقال موتور ماشین، گیربکس و سایر قطعات حجیم و سنگین باید از وسایل مکانیکی مناسب استفاده شود.

ماده ٢۵ – پس از بلند کردن ماشین مورد تعمیر توسط جک، جرثقیل و یا بالابر و قبل از شروع به کار عملیاتی، استفاده از خرک فلزی برای تثبیت کامل ماشین الزامی است.

ماده ٢۶ – بکار بردن هرگونه قطعات اضافی برای افزایش ارتفاع جک و خرک‌ها برای بالابردن ماشین ممنوع است.

ماده ٢٧ – دستگاه‌های جک ستونی باید دارای تجهیزاتی باشند که ضمن تثبیت صفحه جک در ارتفاع مناسب از سقوط ناخواسته آن جلوگیری بعمل آورد.

ماده ٢٨ – میزان بار قرار گرفته بر روی جک باید متناسب با توان جک بوده و دارای سیستمی باشد که در صورت اضافه بار، از عملکرد دستگاه ممانعت بعمل آورد.

ماده ٢٩ – فقط تعمیرکاری که در حال تعمیر ماشین می‌باشد حق حضور در زیر جک ستونی را دارد و تردد و تجمع سایر کارگران در زیر جک ممنوع است.

ماده ٣٠ – کپسول حاوی گاز کولر بایستی در محلی نگهداری شود که از حرارت، تابش مستقیم نور خورشید، رطوبت، ضربه و فشار محافظت گردد.

ماده ٣١ – قبل از جدا کردن و یا تعمیر لوله‌های سوخت بایستی سوخت داخل لوله کاملا تخلیه گردد.

ماده ٣٢ – کلیه عملیات تعمیراتی بر روی مخازن سوخت و گاز بایستی پس از تخلیه کامل مخزن صورت پذیرد.

 

ب- چاله سرویس:

ماده ٣٣ – روشنایی داخل چاله سرویس باید از نوع ثابت بوده به نحوی که کارگر از دید کافی برخوردار باشد.

ماده ٣۴ – نصب آستانه در اطراف دهانه چاله سرویس به منظور جلوگیری از سقوط افراد و ماشین‌آلات به داخل چاله سرویس الزامی است.

ماده ٣۵ – قراردادن و انبار کردن وسایل و اشیاء غیرضروری در داخل چاله سرویس ممنوع است.

ماده ٣۶ – بدنه چاله سرویس باید از مصالحی ساخته شود که به آسانی قابل شستشو و نظافت باشد.

ماده ٣٧ – کف چاله سرویس باید دارای کف شوی و دریچه تخلیه فاضلاب باشد.

ماده ٣٨ – قراردادن مواد قابل اشتعال و انفجار در داخل چاله سرویس ممنوع است.

ماده ٣٩ – محل قرارگیری کمپرسور هوا باید مجزا از چاله سرویس باشد.

ماده ۴٠ – ابعاد چاله سرویس باید طوری طراحی شود که کارگر در زمان ورود و خروج یا حرکت در زیر ماشین با بدنه آن برخورد نکند.

ماده ۴١ – دهانه چاله سرویس باید مجهز به درپوش مناسب باشد.

ماده ۴٢ – به منظور ورود و خروج کارگران به داخل چاله سرویس باید در هر دو طرف اقدام به تعبیه پلکان مناسب نمود.

ماده ۴٣ – نصب آینه برای جلوگیری از انحراف خودرو در جلوی چاله سرویس الزامی است.

ماده ۴۴ – مخزن تخلیه روغن باید دارای شیر تخلیه و لوله انتقال روغن سوخته باشد.

 

ج- باطری‌سازی:

ماده ۴۵ – در کارگاه باطری‌سازی هنگام آماده‌سازی مایع باطری، باید اسید به آب و به صورت قطره‌ای افزوده گردد.

ماده ۴۶ – در کارگاه باطری‌سازی جهت تهیه آب باطری می‌بایست تهویه موضعی مناسب در نظر گرفته شود.

ماده ۴٧ – باید هنگام جداکردن باطری به منظور جلوگیری از انفجار ناشی از تجمع گاز و خطرات ناشی از آن ابتدا قطب منفی و سپس قطب مثبت جدا گردد، ضمنا هنگام نصب نیز ابتدا قطب مثبت و سپس قطب منفی متصل گردد.

ماده ۴٨ – ظروف نگهداری و انتقال اسیدها باید در مقابل خوردگی مقاوم و در مقابل ضربات وارده از استحکام کافی برخوردار بوده و دارای برچسب مشخصات (MSDS)باشد.

ماده ۴٩ – ایجاد جرقه و یا شعله در مجاورت باطری بدلیل وجود گازهای قابل اشتعال و انفجار ممنوع است.

ماده ۵٠ – آزمایش میزان شارژ باطری از طریق برقراری اتصال کوتاه قطب های مثبت و منفی آن ممنوع است.

 

د- پنچرگیری:

ماده ۵١ – محل نصب کمپرسور هوا باید به گونه‌ای باشد که کارگران در معرض آلودگی صوتی قرار نگیرند.

ماده ۵٢ – شیر تخلیه کمپرسور هوای فشرده باید بطور متناوب باز شده و سوپاپ اطمینان و فشارسنج آن کنترل گردد.

ماده ۵٣ – اتوی پنچرگیری بایستی مجهز به سیستم ترموستات برای تنظیم دمای لازم باشد.

ماده ۵۴ – قبل از خارج نمودن بچه رینگ، بایستی باد لاستیک به طور کامل تخلیه گردد.

ماده ۵۵ – هنگام تعویض لاستیک باید تدابیر لازم برای جلوگیری از جابجائی ناگهانی ماشین درنظر گرفته شود.

ماده ۵۶ -پنچرگیر در هنگام کار با دستگاه‌های لاستیک درآور، باید از درگیری اعضای بدن با فکین و قطعات دستگاه ممانعت بعمل آورد.

ماده ۵٧ – هنگام کار بر روی بچه رینگ و تخلیه و یا تنظیم تراکم باد بایستی از حفاظ مناسب به منظور جلوگیری از پرتاب بچه رینگ استفاده کرد.

ماده ۵٨ – تعویض یا تعمیر رینگ‌های مستعمل، شکسته، جوشی و دارای هرگونه نقصی باید فقط توسط افراد باتجربه انجام گیرد.

ماده ۵٩ – باز و بسته کردن پیچ و مهره‌های چرخ ها بایستی به صورت ضربدری صورت پذیرد و پس از شل شدن رینگ اقدام به بازنمودن کامل مهره‌ها نمود.

ماده ۶٠ – در هنگام بالانس چرخ بایستی قاب حفاظتی دستگاه بر روی چرخ قرار گیرد.

ماده ۶١ – برداشتن قاب حفاظتی دستگاه بالانس چرخ قبل از توقف کامل دستگاه ممنوع است.

 

 

فصل سوم آیین‌نامه عمومی ایمنی در تعمیرگاه‌های ماشین‌آلات – سایر مقررات

ماده ۶٢ – انبارکردن مواد و لوازم یدکی، قطعات فرسوده و ضایعاتی، کارتن‌ها و جعبه‌ها بر روی سقف، چاله سرویس و همچنین در محوطه تعمیرگاه ممنوع است.

ماده ۶٣ – کلیه وسایل و تجهیزات مورد استفاده در تعمیرگاه باید در محل مناسب قرار داشته باشد.

ماده ۶۴ – روشن گذاشتن موتورهای احتراقی در محیط‌های بسته تحت هر عنوان ممنوع است.

ماده ۶۵ – استعمال دخانیات، افروختن آتش و شعله باز به عنوان گرمایش و همچنین استفاده از بخاری‌های غیراستاندارد در داخل کارگاه ممنوع است.

ماده ۶۶ – ظروف بنزین، روغن و دیگر مواد قابل اشتعال باید در مکانی نگهداری شوند که از حرارت، شعله، جرقه و ضربه محفوظ باشند.

ماده ۶٧ – ظروف نگهداری مواد قابل اشتعال باید در بسته و مستحکم بوده و در برابر حرارت، شکستن و یا سوراخ شدن مقاوم باشد.

ماده ۶٨ – استفاده از مواد قابل اشتعال جهت شستشوی قطعات ماشین، اعضای بدن، لباس کار، کف و دیواره کارگاه ممنوع می‌باشد.

ماده ۶٩ – بدنه کلیه وسایل و تجهیزات فلزی و همچنین تاسیسات الکتریکی باید به سیستم اتصال زمین مؤثر تجهیز شود.

ماده ٧٠ – قبل از انجام عملیات جوشکاری باید مواد قابل اشتعال و انفجار را از محل کار خارج نمود.

ماده ٧١ – در زمان انجام عملیات جوشکاری، صافکاری، نقاشی و مکانیکی بایستی نسبت به جداکردن بست‌های باطری اقدام نمود.

ماده ٧٢ – در عملیات جوشکاری استفاده از مولدهای استیلن غیراستاندارد ممنوع است.

ماده ٧٣ – برای روشن کردن سر پیک جوشکاری باید از فندک مخصوص آن استفاده نمود.

ماده ٧۴ – جوشکاری باک و مخازن مواد قابل اشتعال و انفجار بدون رعایت اصول ایمنی جوشکاری ممنوع است.

ماده ٧۵ – استفاده از تنگ یا گیره برای اتصال شیرآلات کپسول‌ها تحت هر شرایطی ممنوع است.

ماده ٧۶ – برای شاسی‌کشی خودرو بایستی از تجهیزات ایمن و متناسب با نوع کار استفاده نمود.

ماده ٧٧ – دستگاه‌های شاسی‌کشی قلاب‌دار باید مجهز به شیطانک باشد.

ماده ٧٨ – شلنگ‌های انتقال آب در کارواش‌ها باید از نوع فشارقوی باشد.

ماده ٧٩ – بست و کلیه متعلقات شلنگ‌های آب تحت فشار بایستی متناسب با نوع کار و فشار آب باشد.

ماده ٨٠ -ورود و نگهداری حیوانات در داخل تعمیرگاه مطلقا ممنوع است.

کلمات کلیدی: sanginonline, sanginonline.com, mashinsangin, سنگین آنلاین، سنگین‌آنلاین، سنگین، آنلاین، ماشین سنگین، ماشین‌سنگین، ماشین، مجله، نشریه، ماهنامه، ماهنامه ماشین سنگین، مجله ماشین سنگین
امتیاز شما به این مقاله
۵/۵
sample83

sample83

sample83

sample83

sample83

sample83

هیچ نظری وجود ندارد