آزادراه تهران – شمال به تابستان نمی‌رسد، شاید پاییز

افتتاح و راه‌اندازی قطعه نخست آزادراه تهران - شمال مدت‌هاست که با تغییر تاریخ مواجه می‌شود و هر بار، زمان جدیدی برای این اتفاق در رسانه‌ها مشخص می‌شود. بهار ۱۳۹۶، پایان سال ۱۳۹۶، سال ۱۳۹۷، تابستان ۱۳۹۸ و نهایتا پاییز ۱۳۹۸ بخشی از تاریخ‌های مشخص شده برای افتتاح آزادراه بوده است و در حال حاضر مشخص نیست مردم دقیقا از چه زمانی می‌توانند از قطعه یک و نهایتا از چند سال بعد می‌توانند از همه‌ی فازهای آزادراه تهران–شمال استفاده کنند.

* پروژه ساخت آزادراه تهران-شمال  به طول ۱۲۱ کیلومتر در سال ۱۳۷۶کلید خورد.
* بر اساس زمان‌بندی‌های مشخص شده قرار بود تا سال ۱۴۰۰ به اتمام برسد.
* با خلع ید از پیمانکار چینی و واگذاری کارها به بنیاد مستضعفان، کار در این آزادراه استراتژیک سرعت گرفته بود
* وزیر راه و شهرسازی، مدیرعامل شرکت ساخت و حتی بنیاد مستضعفان به عنوان پیمانکار و مجری این طرح، تابستان سال جاری را برای افتتاح قطعه نخست آزادراه تهران – شمال اعلام کرده بودند.
* قطعه یک آزادراه به طول ۳۲ کیلومتر در تهران واقع شده است.

* پروژه ساخت آزادراه تهران-شمال  به طول ۱۲۱ کیلومتر در سال ۱۳۷۶کلید خورد.
* بر اساس زمان‌بندی‌های مشخص شده قرار بود تا سال ۱۴۰۰ به اتمام برسد.
* با خلع ید از پیمانکار چینی و واگذاری کارها به بنیاد مستضعفان، کار در این آزادراه استراتژیک سرعت گرفته بود
* وزیر راه و شهرسازی، مدیرعامل شرکت ساخت و حتی بنیاد مستضعفان به عنوان پیمانکار و مجری این طرح، تابستان سال جاری را برای افتتاح قطعه نخست آزادراه تهران – شمال اعلام کرده بودند.
* قطعه یک آزادراه به طول ۳۲ کیلومتر در تهران واقع شده است.

After finishing an assignment, it is crucial best websites to write essays to accomplish your main goal.

sample83

sample83

sample83

sample83

sample83

sample83

هیچ نظری وجود ندارد