نام واحد :
پیمانکاری ربیع لاله
نوع فعالیت :
حمل و نقل فرآورده های نفتی و پتروشیمی
نام مدیر :
ربیع لاله
آدرس :
تبریز، دیزل آباد، پاساژ رسالت،پ1/47
0413448025704134480257
34473698