نام واحد :
پیمانکاری حمل و نقل
نوع فعالیت :
حمل بار به تمام نقاط کشور
آدرس :
سیرجان، کمربندی
0913345357609133453576