نام واحد :
مجموعه صنعتی شمشیری
نوع فعالیت :
تولید کننده انواع تریلر استاندارد
آدرس :
رشت ، کیلومتر 12، ج فومن
0133356458901333564589
33564589