نام واحد :
ماشین سنگین ایسنا
نوع فعالیت :
نمایندگی شرکت ماشین سنگین ایسنا راهساز
نام مدیر :
بهرامی
آدرس :
سیرجان، کمربندی
0913245585109132455851