نام واحد :
ماشین سازی کراقلی
نوع فعالیت :
تولید لودر مینی غلطک بیل مکانیکی 
نام مدیر :
کراقلی
آدرس :
اصفهان، خ امیرکبیر،
0313386552703133865527
33860613