نام واحد :
ماشین سازی دقایق
نام مدیر :
کشانی
آدرس :
اراک، شهرک صنعتی، خ نوآوران
0863413022808634130228
34132461