نام واحد :
ماشین سازی اراک
نوع فعالیت :
طراح و تولیدادوات  کشاورزی راهداری و راه
نام مدیر :
غفاری - مهدی
آدرس :
اراک، میدان صنعت
0863217295908632172959
32172965