نام واحد :
مارال تریلر
نوع فعالیت :
تولید و ساخت انواع اتاق کامیون و تریلر
آدرس :
ارومیه ، کیلومتر 10 جاده مهاباد
01333818210133381821
2364568