نام واحد :
فروشگاه وزیری حساس
نوع فعالیت :
نمایندگی فروش میل لنگ های ماک
نام مدیر :
وزیری حساس- محمد
آدرس :
تبریز، دیزل آباد، جنب پاساژ آذری
0413445757404134457574
34469364