نام واحد :
شرکت سیبا موتور
نوع فعالیت :
نمایندگی فروش کد 3411
نام مدیر :
نبوی - محمدرضا
آدرس :
کرمان ، جاده سیرجان
0343261772003432617720
32617721