نام واحد :
شرکت خدمات فنی رنا
نوع فعالیت :
شرکت خدمات فنی رنا نمایندگی کد 92345
نام مدیر :
رئیسی زاده
آدرس :
سیرجان، کمربندی
0913145138109131451381