نام واحد :
شرکت حمل و نقل
نوع فعالیت :
حمل بار به تمام نقاط کشور
نام مدیر :
پوررنجبران
آدرس :
سیرجان، کمربندی
0913145657109131456571