نام واحد :
شرکت بهمن و سیبا موتور
نوع فعالیت :
نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش FA
نام مدیر :
عمادی
آدرس :
تبریز، کیلومتر3 جاده تهران، روبروی داروسازی دا
0413630115904136301159
36301158