نام واحد :
شرکت بهمن لیزینگ
نوع فعالیت :
نمایندگی مجاز فروش خود ۲۱۸۳
نام مدیر :
نبوی - محمدرضا
آدرس :
سیرجان، کمربندی
0344226782403442267824
42262279