نام واحد :
شرکت بهمن دیزل
نوع فعالیت :
نمایندگی فروش شرکت بهمن دیزل کد 511
نام مدیر :
حسینی - احمد
آدرس :
سیرجان، کمربندی
0344224155103442241551
42241556