نام واحد :
سیرجان ترابر
نوع فعالیت :
حمل بار به تمام نقاط کشور
نام مدیر :
قیوری
آدرس :
سیرجان، کمربندی
0913345277409133452774