نام واحد :
سنگین ترابر عدل
نوع فعالیت :
حمل بار و محصولات سنگین به تمام نقاط کشور
نام مدیر :
عدل فر، ممقانی
آدرس :
تبریز، دیزل آباد، بعد از بانک ملت، پ266
0413447673204134476732
34455515