نام واحد :
سرآمد ترابر
نوع فعالیت :
حمل و نقل کالا به تمام نقاط کشور
نام مدیر :
نجف آبادی
آدرس :
سیرجان، کمربندی
0913145539709131455397