نام واحد :
سایپا دیزل
نوع فعالیت :
نمایندگی سایپا دیزل شهرستان اردبیل کد 76
نام مدیر :
پرتوی، کنعان پور
آدرس :
اردبیل، خ جام جم، تعمیرگاه مرکزی ولو
0453381405104533814051
33813456