نام واحد :
حمل و نقل معین
نوع فعالیت :
حمل بار به تمام نقاط کشور
نام مدیر :
معین
آدرس :
کرمان، جاده تهران، بعد از پل
0343261446403432614464
32611588