نام واحد :
حمل و نقل شوکا
نوع فعالیت :
حمل بار به تمام نقاط کشور
نام مدیر :
محمودزاده
آدرس :
سیرجان، کمربندی
0913178121909131781219