نام واحد :
حمل و نقل بهار
نوع فعالیت :
حمل بار به تمام نقاط کشور
نام مدیر :
جلیل زاده
آدرس :
کرمان، جاده تهران، بعد از پل
0343261288903432612889
32612634