نام واحد :
حفار ماشین شیراز
نوع فعالیت :
نمایندگی حفار ماشین در کرمان
نام مدیر :
مهدویان - ابراهیم
آدرس :
کرمان، ج تهران، بعد از پل
0913141163409131411634