نام واحد :
جهان بار
نوع فعالیت :
حمل بار به تمام نقاط کشور
نام مدیر :
شجاع
آدرس :
کرمان، جاده تهران، بعد از پل
0343261199303432611993
32611953