نام واحد :
تیراژه ماشین
نوع فعالیت :
تولید ماشین راهسازی معدنی و کشاورزی
نام مدیر :
رستم نژاد
آدرس :
کامرانیه جنوبی، منظریه جنوبی، نبش کوی پی
0212352220002123522200
22215144