نام واحد :
تریلر عباسی
نوع فعالیت :
تراکتورسازی ایران
نام مدیر :
عباسی
آدرس :
ابرکوه، کیلومتر 2 جاده یزد
0913455580009134555800